Jaarlijst 2019 van Wim Nap  ·  82 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
11. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
12. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Tafeleend  ·  Aythya ferina
15. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
16. Topper  ·  Aythya marila
17. Slobeend  ·  Anas clypeata
18. Krakeend  ·  Anas strepera
19. Smient  ·  Anas penelope
20. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
21. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

27. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
28. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

29. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
30. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

31. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
32. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

33. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

34. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

35. Wulp  ·  Numenius arquata
36. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

37. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
38. Stormmeeuw  ·  Larus canus
39. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
40. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
41. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

42. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
43. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
44. Havik  ·  Accipiter gentilis
45. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

46. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

47. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

48. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

49. Ekster  ·  Pica pica
50. Gaai  ·  Garrulus glandarius
51. Kauw  ·  Corvus monedula
52. Roek  ·  Corvus frugilegus
53. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

54. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

55. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
56. Koolmees  ·  Parus major

staartmezen  ·  Aegithalidae

57. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

58. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
59. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus

boomklevers  ·  Sittidae

60. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

61. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

62. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

63. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

64. Merel  ·  Turdus merula
65. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
66. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
67. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
68. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros

mussen  ·  Passeridae

69. Huismus  ·  Passer domesticus
70. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

71. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
72. Graspieper  ·  Anthus pratensis
73. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

74. Keep  ·  Fringilla montifringilla
75. Vink  ·  Fringilla coelebs
76. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
77. Groenling  ·  Chloris chloris
78. Putter  ·  Carduelis carduelis
79. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

80. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
81. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
82. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.