Jaarlijst 2019 van Wim Nap  ·  106 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
13. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
14. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Tafeleend  ·  Aythya ferina
17. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
18. Topper  ·  Aythya marila
19. Slobeend  ·  Anas clypeata
20. Krakeend  ·  Anas strepera
21. Smient  ·  Anas penelope
22. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
23. Pijlstaart  ·  Anas acuta
24. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

25. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
26. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

27. Holenduif  ·  Columba oenas
28. Houtduif  ·  Columba palumbus
29. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
30. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

31. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
32. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

33. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

34. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

35. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
36. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

37. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
38. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

39. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

40. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

41. Wulp  ·  Numenius arquata
42. Grutto  ·  Limosa limosa
43. Steenloper  ·  Arenaria interpres
44. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
45. Tureluur  ·  Tringa totanus
46. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

47. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
48. Stormmeeuw  ·  Larus canus
49. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
50. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
51. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
52. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

53. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
54. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
55. Sperwer  ·  Accipiter nisus
56. Havik  ·  Accipiter gentilis
57. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
58. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

59. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

60. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

61. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
62. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

63. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

64. Ekster  ·  Pica pica
65. Gaai  ·  Garrulus glandarius
66. Kauw  ·  Corvus monedula
67. Roek  ·  Corvus frugilegus
68. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

69. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

70. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
71. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

72. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

staartmezen  ·  Aegithalidae

73. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

74. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
75. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
76. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

77. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

78. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

79. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

80. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

81. Merel  ·  Turdus merula
82. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
83. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
84. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
85. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
86. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros

heggenmussen  ·  Prunellidae

87. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

88. Huismus  ·  Passer domesticus
89. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

90. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
91. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
92. Graspieper  ·  Anthus pratensis
93. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
94. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

95. Keep  ·  Fringilla montifringilla
96. Vink  ·  Fringilla coelebs
97. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
98. Groenling  ·  Chloris chloris
99. Kneu  ·  Linaria cannabina
100. Frater  ·  Linaria flavirostris
101. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
102. Putter  ·  Carduelis carduelis
103. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

104. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
105. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
106. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.