Local patch lijst (Zuiderplas + Bossche Broek) van Rens Keijsers  ·  137 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
17. Pijlstaart  ·  Anas acuta
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

19. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

20. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
21. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

22. Holenduif  ·  Columba oenas
23. Houtduif  ·  Columba palumbus
24. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

25. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

26. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

27. Waterral  ·  Rallus aquaticus
28. Kwartelkoning  ·  Crex crex
29. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
30. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
31. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

32. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

33. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

34. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
35. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
36. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

37. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

38. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

39. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

40. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
41. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

42. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
43. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
44. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

45. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
46. Wulp  ·  Numenius arquata
47. Grutto  ·  Limosa limosa
48. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
49. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
50. Witgat  ·  Tringa ochropus
51. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
52. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
53. Bosruiter  ·  Tringa glareola
54. Tureluur  ·  Tringa totanus
55. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

56. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
57. Stormmeeuw  ·  Larus canus
58. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
59. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
60. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

61. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
62. Sperwer  ·  Accipiter nisus
63. Havik  ·  Accipiter gentilis
64. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
65. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

66. Steenuil  ·  Athene vidalii
67. Ransuil  ·  Asio otus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

68. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

69. Groene Specht  ·  Picus viridis
70. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

71. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
72. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

73. Ekster  ·  Pica pica
74. Gaai  ·  Garrulus glandarius
75. Kauw  ·  Corvus monedula
76. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

77. Goudhaan  ·  Regulus regulus
78. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

79. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
80. Koolmees  ·  Parus major
81. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

82. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
83. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

84. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
85. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
86. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

87. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

88. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

89. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
90. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
91. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

92. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
93. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
94. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

95. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
96. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

97. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
98. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
99. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
100. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

101. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

102. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

103. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

104. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

105. Beflijster  ·  Turdus torquatus
106. Merel  ·  Turdus merula
107. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
108. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
109. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
110. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
111. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
112. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
113. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
114. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
115. Paapje  ·  Saxicola rubetra
116. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
117. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

118. Heggenmus  ·  Prunella modularis

kwikstaarten  ·  Motacillidae

119. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
120. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
121. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
122. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
123. Boompieper  ·  Anthus trivialis
124. Graspieper  ·  Anthus pratensis
125. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

126. Keep  ·  Fringilla montifringilla
127. Vink  ·  Fringilla coelebs
128. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
129. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
130. Groenling  ·  Chloris chloris
131. Kneu  ·  Linaria cannabina
132. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
133. Putter  ·  Carduelis carduelis
134. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

135. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
136. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
137. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.