Jaarlijst 2019 van Aron Sinke  ·  139 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Dwerggans  ·  Anser erythropus
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
12. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
13. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
14. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
15. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
16. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
17. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
20. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
21. Topper  ·  Aythya marila
22. Slobeend  ·  Anas clypeata
23. Krakeend  ·  Anas strepera
24. Smient  ·  Anas penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

28. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

29. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
30. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
31. Fuut  ·  Podiceps cristatus
32. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
33. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

34. Holenduif  ·  Columba oenas
35. Houtduif  ·  Columba palumbus
36. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
37. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

38. Waterral  ·  Rallus aquaticus
39. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
40. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

41. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

42. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
43. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

44. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

45. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
46. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

47. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

48. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

49. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

50. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

51. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
52. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
53. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

54. Wulp  ·  Numenius arquata
55. Grutto  ·  Limosa limosa
56. Steenloper  ·  Arenaria interpres
57. Kanoet  ·  Calidris canutus
58. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
59. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
60. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
61. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
62. Tureluur  ·  Tringa totanus
63. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
64. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

65. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

66. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
67. Stormmeeuw  ·  Larus canus
68. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
69. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
70. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
71. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
72. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

73. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
74. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
75. Sperwer  ·  Accipiter nisus
76. Havik  ·  Accipiter gentilis
77. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
78. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
79. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

80. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

81. Steenuil  ·  Athene vidalii
82. Ransuil  ·  Asio otus
83. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

84. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

85. Groene Specht  ·  Picus viridis
86. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

87. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
88. Smelleken  ·  Falco columbarius
89. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

90. Ekster  ·  Pica pica
91. Gaai  ·  Garrulus glandarius
92. Kauw  ·  Corvus monedula
93. Roek  ·  Corvus frugilegus
94. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

95. Goudhaan  ·  Regulus regulus
96. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

97. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
98. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

99. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

100. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
101. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

struikzangers  ·  Cettiidae

102. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

103. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

104. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
105. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

106. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

107. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

108. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

109. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

110. Merel  ·  Turdus merula
111. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis
112. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
113. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
114. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
115. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
116. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
117. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

118. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

119. Huismus  ·  Passer domesticus
120. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

121. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
122. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
123. Graspieper  ·  Anthus pratensis
124. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
125. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

126. Keep  ·  Fringilla montifringilla
127. Vink  ·  Fringilla coelebs
128. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
129. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
130. Groenling  ·  Chloris chloris
131. Kneu  ·  Linaria cannabina
132. Frater  ·  Linaria flavirostris
133. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
134. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
135. Putter  ·  Carduelis carduelis
136. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

137. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
138. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
139. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.