Jaarlijst 2019 van Aron Sinke  ·  86 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Dwerggans  ·  Anser erythropus
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
11. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
15. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
16. Slobeend  ·  Anas clypeata
17. Krakeend  ·  Anas strepera
18. Smient  ·  Anas penelope
19. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
20. Pijlstaart  ·  Anas acuta
21. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

27. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
28. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

29. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
30. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

31. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

32. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

33. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

34. Wulp  ·  Numenius arquata
35. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

36. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
37. Stormmeeuw  ·  Larus canus
38. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
39. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
40. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

41. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
42. Sperwer  ·  Accipiter nisus
43. Havik  ·  Accipiter gentilis
44. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

45. Kerkuil  ·  Tyto alba

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

46. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

47. Groene Specht  ·  Picus viridis
48. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

49. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
50. Smelleken  ·  Falco columbarius
51. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

52. Ekster  ·  Pica pica
53. Gaai  ·  Garrulus glandarius
54. Kauw  ·  Corvus monedula
55. Roek  ·  Corvus frugilegus
56. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

57. Goudhaan  ·  Regulus regulus
58. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

59. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
60. Koolmees  ·  Parus major

staartmezen  ·  Aegithalidae

61. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

62. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
63. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

64. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

65. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

66. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

67. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

68. Merel  ·  Turdus merula
69. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
70. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
71. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
72. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
73. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
74. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

75. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

76. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

77. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
78. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
79. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

80. Vink  ·  Fringilla coelebs
81. Groenling  ·  Chloris chloris
82. Kneu  ·  Linaria cannabina
83. Putter  ·  Carduelis carduelis
84. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

85. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
86. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.