Jaarlijst 2019 van Jorian Eijkelboom  ·  88 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Dwerggans  ·  Anser erythropus
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
13. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
16. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
17. Tafeleend  ·  Aythya ferina
18. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
19. Slobeend  ·  Spatula clypeata
20. Krakeend  ·  Mareca strepera
21. Smient  ·  Mareca penelope
22. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

24. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

25. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
26. Fuut  ·  Podiceps cristatus
27. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
28. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

32. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
33. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

34. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
35. IJsduiker  ·  Gavia immer

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

36. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
37. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
38. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

39. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

40. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
41. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

42. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

43. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
44. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

45. Wulp  ·  Numenius arquata
46. Steenloper  ·  Arenaria interpres
47. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
48. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
49. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

50. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
51. Stormmeeuw  ·  Larus canus
52. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
53. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
54. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
55. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
56. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

57. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
58. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
59. Sperwer  ·  Accipiter nisus
60. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
61. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

62. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

63. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
64. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

65. Ekster  ·  Pica pica
66. Gaai  ·  Garrulus glandarius
67. Kauw  ·  Corvus monedula
68. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

69. Goudhaan  ·  Regulus regulus
70. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

71. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
72. Koolmees  ·  Parus major

staartmezen  ·  Aegithalidae

73. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

winterkoningen  ·  Troglodytidae

74. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

75. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

76. Merel  ·  Turdus merula
77. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
78. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
79. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

mussen  ·  Passeridae

80. Huismus  ·  Passer domesticus
81. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

82. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
83. Graspieper  ·  Anthus pratensis
84. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

85. Vink  ·  Fringilla coelebs
86. Kneu  ·  Linaria cannabina
87. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

88. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.