Jaarlijst 2019 van Wietze Janse  ·  174 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Slobeend  ·  Anas clypeata
31. Krakeend  ·  Anas strepera
32. Smient  ·  Anas penelope
33. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
34. Pijlstaart  ·  Anas acuta
35. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

36. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

37. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

38. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
39. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
40. Fuut  ·  Podiceps cristatus
41. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
42. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

43. Holenduif  ·  Columba oenas
44. Houtduif  ·  Columba palumbus
45. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
46. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

47. Waterral  ·  Rallus aquaticus
48. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
49. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

50. Kraanvogel  ·  Grus grus

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

51. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
53. Parelduiker  ·  Gavia arctica
54. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

55. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

56. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
57. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
58. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
59. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

60. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

61. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

62. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
63. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

64. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

65. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

66. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
67. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
68. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
69. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

70. Wulp  ·  Numenius arquata
71. Grutto  ·  Limosa limosa
72. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
73. Steenloper  ·  Arenaria interpres
74. Kanoet  ·  Calidris canutus
75. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
76. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
77. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
78. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
79. Witgat  ·  Tringa ochropus
80. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
81. Tureluur  ·  Tringa totanus
82. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
83. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
84. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

85. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
86. Alk  ·  Alca torda
87. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

88. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
89. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
90. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
91. Stormmeeuw  ·  Larus canus
92. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
93. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
94. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
95. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
96. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
97. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

98. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
99. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
100. Sperwer  ·  Accipiter nisus
101. Havik  ·  Accipiter gentilis
102. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
103. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
104. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

105. Ransuil  ·  Asio otus
106. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

107. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

108. Groene Specht  ·  Picus viridis
109. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
110. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
111. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

112. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
113. Smelleken  ·  Falco columbarius
114. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

115. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

116. Ekster  ·  Pica pica
117. Gaai  ·  Garrulus glandarius
118. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
119. Kauw  ·  Corvus monedula
120. Roek  ·  Corvus frugilegus
121. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
122. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
123. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

124. Goudhaan  ·  Regulus regulus
125. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

126. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

127. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
128. Koolmees  ·  Parus major
129. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
130. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
131. Matkop  ·  Poecile montanus
132. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

133. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

134. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
135. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
136. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

struikzangers  ·  Cettiidae

137. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

138. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

139. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
140. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
141. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

142. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

143. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

144. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

145. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

146. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

147. Merel  ·  Turdus merula
148. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
149. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
150. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
151. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
152. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

153. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

154. Huismus  ·  Passer domesticus
155. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

156. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
157. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
158. Graspieper  ·  Anthus pratensis
159. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
160. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

161. Keep  ·  Fringilla montifringilla
162. Vink  ·  Fringilla coelebs
163. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
164. Groenling  ·  Chloris chloris
165. Kneu  ·  Linaria cannabina
166. Frater  ·  Linaria flavirostris
167. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
168. Putter  ·  Carduelis carduelis
169. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

170. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
171. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
172. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
173. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
174. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.