Jaarlijst 2019 van Wietze Janse  ·  139 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
11. Grauwe Gans  ·  Anser anser
12. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
13. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
14. Kolgans  ·  Anser albifrons
15. Dwerggans  ·  Anser erythropus
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
23. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
24. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
27. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
28. Topper  ·  Aythya marila
29. Slobeend  ·  Anas clypeata
30. Krakeend  ·  Anas strepera
31. Smient  ·  Anas penelope
32. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
33. Pijlstaart  ·  Anas acuta
34. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

35. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
38. Fuut  ·  Podiceps cristatus
39. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
40. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

41. Holenduif  ·  Columba oenas
42. Houtduif  ·  Columba palumbus
43. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

44. Waterral  ·  Rallus aquaticus
45. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
46. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

47. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
48. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

49. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

50. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
51. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
52. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

53. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

54. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

55. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
56. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

57. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

58. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

59. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
60. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
61. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

62. Wulp  ·  Numenius arquata
63. Grutto  ·  Limosa limosa
64. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
65. Steenloper  ·  Arenaria interpres
66. Kanoet  ·  Calidris canutus
67. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
68. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
69. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
70. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
71. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
72. Tureluur  ·  Tringa totanus
73. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

74. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
75. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

76. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
77. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
78. Stormmeeuw  ·  Larus canus
79. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
80. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
81. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
82. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
83. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
84. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

85. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
86. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
87. Sperwer  ·  Accipiter nisus
88. Havik  ·  Accipiter gentilis
89. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
90. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
91. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

92. Ransuil  ·  Asio otus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

93. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

94. Groene Specht  ·  Picus viridis
95. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

96. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
97. Smelleken  ·  Falco columbarius
98. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

99. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

100. Ekster  ·  Pica pica
101. Gaai  ·  Garrulus glandarius
102. Kauw  ·  Corvus monedula
103. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

104. Goudhaan  ·  Regulus regulus
105. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

106. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

107. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
108. Koolmees  ·  Parus major
109. Matkop  ·  Poecile montanus
110. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

111. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

112. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

struikzangers  ·  Cettiidae

113. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

114. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

115. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
116. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus

boomklevers  ·  Sittidae

117. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

118. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

119. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

120. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

121. Merel  ·  Turdus merula
122. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
123. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
124. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
125. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

126. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

127. Huismus  ·  Passer domesticus
128. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

129. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
130. Graspieper  ·  Anthus pratensis
131. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
132. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

133. Keep  ·  Fringilla montifringilla
134. Vink  ·  Fringilla coelebs
135. Groenling  ·  Chloris chloris
136. Kneu  ·  Linaria cannabina
137. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

138. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
139. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.