Jaarlijst 2019 van Henry Bloemendal  ·  132 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. IJseend  ·  Clangula hyemalis
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
12. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
13. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
16. Krooneend  ·  Netta rufina
17. Tafeleend  ·  Aythya ferina
18. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
19. Topper  ·  Aythya marila
20. Slobeend  ·  Spatula clypeata
21. Krakeend  ·  Mareca strepera
22. Smient  ·  Mareca penelope
23. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
24. Pijlstaart  ·  Anas acuta
25. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Fuut  ·  Podiceps cristatus
28. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
35. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

36. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

37. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
38. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
39. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

40. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

41. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

42. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

43. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

44. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
45. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
46. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

47. Wulp  ·  Numenius arquata
48. Grutto  ·  Limosa limosa
49. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
50. Steenloper  ·  Arenaria interpres
51. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
52. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
53. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
54. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
55. Tureluur  ·  Tringa totanus
56. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

57. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
58. Stormmeeuw  ·  Larus canus
59. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
60. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
61. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
62. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
63. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

64. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
65. Sperwer  ·  Accipiter nisus
66. Havik  ·  Accipiter gentilis
67. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
68. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

69. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

70. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

71. Groene Specht  ·  Picus viridis
72. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

73. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
74. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
75. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

76. Ekster  ·  Pica pica
77. Gaai  ·  Garrulus glandarius
78. Kauw  ·  Corvus monedula
79. Roek  ·  Corvus frugilegus
80. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
81. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

82. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

83. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
84. Koolmees  ·  Parus major
85. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
86. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
87. Matkop  ·  Poecile montanus
88. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

89. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

90. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
91. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

92. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
93. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

94. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

95. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
96. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
97. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

98. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
99. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
100. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

101. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

102. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
103. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
104. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
105. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

106. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

107. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

108. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

109. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

110. Merel  ·  Turdus merula
111. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
112. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
113. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
114. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
115. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
116. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
117. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
118. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
119. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

120. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

121. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

122. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
123. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
124. Boompieper  ·  Anthus trivialis
125. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

126. Vink  ·  Fringilla coelebs
127. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
128. Groenling  ·  Chloris chloris
129. Putter  ·  Carduelis carduelis
130. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

131. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
132. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.