Jaarlijst 2019 van Henry Bloemendal  ·  79 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. IJseend  ·  Clangula hyemalis
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
12. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Krooneend  ·  Netta rufina
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Topper  ·  Aythya marila
18. Slobeend  ·  Anas clypeata
19. Krakeend  ·  Anas strepera
20. Smient  ·  Anas penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Pijlstaart  ·  Anas acuta
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

24. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
25. Fuut  ·  Podiceps cristatus
26. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

27. Holenduif  ·  Columba oenas
28. Houtduif  ·  Columba palumbus
29. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

30. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
31. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

32. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

33. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
34. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
35. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

36. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

37. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

38. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

39. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
40. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

41. Wulp  ·  Numenius arquata
42. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
43. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina

meeuwen  ·  Laridae

44. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
45. Stormmeeuw  ·  Larus canus
46. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
47. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
48. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

49. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
50. Buizerd  ·  Buteo buteo

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

51. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
52. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

53. Ekster  ·  Pica pica
54. Gaai  ·  Garrulus glandarius
55. Kauw  ·  Corvus monedula
56. Roek  ·  Corvus frugilegus
57. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
58. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

59. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

60. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
61. Koolmees  ·  Parus major
62. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

63. Baardman  ·  Panurus biarmicus

boomklevers  ·  Sittidae

64. Boomklever  ·  Sitta europaea

winterkoningen  ·  Troglodytidae

65. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

66. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

67. Merel  ·  Turdus merula
68. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
69. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
70. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
71. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

72. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

73. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

74. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba

vinken  ·  Fringillidae

75. Vink  ·  Fringilla coelebs
76. Groenling  ·  Chloris chloris
77. Putter  ·  Carduelis carduelis
78. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

79. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.