Jaarlijst 2019 van Henry Bloemendal  ·  66 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
11. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Topper  ·  Aythya marila
16. Slobeend  ·  Anas clypeata
17. Krakeend  ·  Anas strepera
18. Smient  ·  Anas penelope
19. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
20. Pijlstaart  ·  Anas acuta
21. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus
24. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

25. Holenduif  ·  Columba oenas
26. Houtduif  ·  Columba palumbus
27. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

28. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
29. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

30. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
31. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
32. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

33. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

plevieren  ·  Charadriidae

34. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
35. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

36. Wulp  ·  Numenius arquata
37. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba

meeuwen  ·  Laridae

38. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
39. Stormmeeuw  ·  Larus canus
40. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
41. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
42. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

43. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
44. Buizerd  ·  Buteo buteo

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

45. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
46. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

47. Ekster  ·  Pica pica
48. Gaai  ·  Garrulus glandarius
49. Kauw  ·  Corvus monedula
50. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

51. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
52. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

53. Baardman  ·  Panurus biarmicus

boomklevers  ·  Sittidae

54. Boomklever  ·  Sitta europaea

winterkoningen  ·  Troglodytidae

55. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

56. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

57. Merel  ·  Turdus merula
58. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
59. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
60. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

mussen  ·  Passeridae

61. Huismus  ·  Passer domesticus

vinken  ·  Fringillidae

62. Vink  ·  Fringilla coelebs
63. Groenling  ·  Chloris chloris
64. Putter  ·  Carduelis carduelis
65. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

66. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.