Jaarlijst 2019 van Henry Bloemendal  ·  108 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. IJseend  ·  Clangula hyemalis
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
12. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Krooneend  ·  Netta rufina
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Topper  ·  Aythya marila
18. Slobeend  ·  Spatula clypeata
19. Krakeend  ·  Mareca strepera
20. Smient  ·  Mareca penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Pijlstaart  ·  Anas acuta
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

24. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
25. Fuut  ·  Podiceps cristatus
26. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

27. Holenduif  ·  Columba oenas
28. Houtduif  ·  Columba palumbus
29. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

30. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

31. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

32. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
33. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

34. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

35. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
36. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
37. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

38. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

39. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

40. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

41. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
42. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

43. Wulp  ·  Numenius arquata
44. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
45. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina

meeuwen  ·  Laridae

46. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
47. Stormmeeuw  ·  Larus canus
48. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
49. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
50. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
51. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

52. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
53. Sperwer  ·  Accipiter nisus
54. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
55. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

56. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

57. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

58. Groene Specht  ·  Picus viridis
59. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

60. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
61. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

62. Ekster  ·  Pica pica
63. Gaai  ·  Garrulus glandarius
64. Kauw  ·  Corvus monedula
65. Roek  ·  Corvus frugilegus
66. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
67. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

68. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

69. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
70. Koolmees  ·  Parus major
71. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
72. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
73. Matkop  ·  Poecile montanus
74. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

75. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

76. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
77. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

78. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

staartmezen  ·  Aegithalidae

79. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

80. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
81. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
82. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

83. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
84. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
85. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

86. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomklevers  ·  Sittidae

87. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

88. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

89. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

90. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

91. Merel  ·  Turdus merula
92. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
93. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
94. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
95. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
96. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

97. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

98. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

99. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
100. Boompieper  ·  Anthus trivialis
101. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

102. Vink  ·  Fringilla coelebs
103. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
104. Groenling  ·  Chloris chloris
105. Putter  ·  Carduelis carduelis
106. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

107. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
108. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.