2019 van Garry Bakker  ·  125 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
16. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
20. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
21. Topper  ·  Aythya marila
22. Slobeend  ·  Anas clypeata
23. Krakeend  ·  Anas strepera
24. Smient  ·  Anas penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

28. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

29. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

30. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
31. Fuut  ·  Podiceps cristatus
32. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
33. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

34. Holenduif  ·  Columba oenas
35. Houtduif  ·  Columba palumbus
36. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

37. Waterral  ·  Rallus aquaticus
38. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
39. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

40. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
41. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

42. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

43. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
44. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
45. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
46. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

47. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

48. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

49. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
50. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

51. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

52. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
53. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
54. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

55. Wulp  ·  Numenius arquata
56. Steenloper  ·  Arenaria interpres
57. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
58. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
59. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
60. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
61. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
62. Tureluur  ·  Tringa totanus
63. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
64. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
65. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

66. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
67. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

68. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
69. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
70. Stormmeeuw  ·  Larus canus
71. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
72. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
73. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
74. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
75. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
76. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

77. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
78. Sperwer  ·  Accipiter nisus
79. Havik  ·  Accipiter gentilis
80. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

81. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

82. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

83. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
84. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

85. Ekster  ·  Pica pica
86. Gaai  ·  Garrulus glandarius
87. Kauw  ·  Corvus monedula
88. Roek  ·  Corvus frugilegus
89. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
90. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

91. Goudhaan  ·  Regulus regulus
92. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

93. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

94. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
95. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

96. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

97. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
98. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

struikzangers  ·  Cettiidae

99. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

100. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

101. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomkruipers  ·  Certhiidae

102. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

103. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

104. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

105. Merel  ·  Turdus merula
106. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
107. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
108. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
109. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
110. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

111. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

112. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

113. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
114. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
115. Graspieper  ·  Anthus pratensis
116. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
117. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

118. Vink  ·  Fringilla coelebs
119. Groenling  ·  Chloris chloris
120. Kneu  ·  Linaria cannabina
121. Putter  ·  Carduelis carduelis
122. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

123. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
124. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
125. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.