Jaarlijst 2019 van Rik Wever  ·  143 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Slobeend  ·  Anas clypeata
25. Krakeend  ·  Anas strepera
26. Smient  ·  Anas penelope
27. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
28. Pijlstaart  ·  Anas acuta
29. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

30. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

31. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
32. Fuut  ·  Podiceps cristatus
33. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
34. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

35. Holenduif  ·  Columba oenas
36. Houtduif  ·  Columba palumbus
37. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

38. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
39. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

40. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
41. Parelduiker  ·  Gavia arctica
42. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

43. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

44. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
45. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
46. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

47. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

48. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
49. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

50. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

51. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

52. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
53. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
54. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

55. Wulp  ·  Numenius arquata
56. Steenloper  ·  Arenaria interpres
57. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
58. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
59. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
60. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
61. Tureluur  ·  Tringa totanus
62. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

63. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

64. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
65. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
66. Stormmeeuw  ·  Larus canus
67. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
68. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
69. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
70. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
71. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
72. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
73. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
74. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

75. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
76. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
77. Sperwer  ·  Accipiter nisus
78. Havik  ·  Accipiter gentilis
79. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
80. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
81. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

82. Ransuil  ·  Asio otus
83. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

84. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

85. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

86. Groene Specht  ·  Picus viridis
87. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
88. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

89. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
90. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

91. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

92. Ekster  ·  Pica pica
93. Gaai  ·  Garrulus glandarius
94. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
95. Kauw  ·  Corvus monedula
96. Roek  ·  Corvus frugilegus
97. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
98. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
99. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

100. Goudhaan  ·  Regulus regulus
101. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

102. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
103. Koolmees  ·  Parus major
104. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
105. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
106. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

107. Baardman  ·  Panurus biarmicus

struikzangers  ·  Cettiidae

108. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

109. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

110. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
111. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

112. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

113. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
114. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

115. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

116. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

117. Merel  ·  Turdus merula
118. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
119. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
120. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
121. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
122. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

123. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

124. Huismus  ·  Passer domesticus
125. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

126. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
127. Graspieper  ·  Anthus pratensis
128. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
129. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

130. Keep  ·  Fringilla montifringilla
131. Vink  ·  Fringilla coelebs
132. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
133. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
134. Groenling  ·  Chloris chloris
135. Kneu  ·  Linaria cannabina
136. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
137. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
138. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
139. Putter  ·  Carduelis carduelis
140. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

141. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
142. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
143. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.