jaarlijst 2019 van Alex Bos  ·  134 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Slobeend  ·  Anas clypeata
26. Krakeend  ·  Anas strepera
27. Smient  ·  Anas penelope
28. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
29. Pijlstaart  ·  Anas acuta
30. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

31. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
32. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

33. Holenduif  ·  Columba oenas
34. Houtduif  ·  Columba palumbus
35. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

36. Waterral  ·  Rallus aquaticus
37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

39. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

40. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

44. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

45. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

46. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

47. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

48. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

49. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
50. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
51. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
52. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

53. Wulp  ·  Numenius arquata
54. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
55. Steenloper  ·  Arenaria interpres
56. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
57. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
58. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
59. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
60. Witgat  ·  Tringa ochropus
61. Tureluur  ·  Tringa totanus
62. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
63. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
64. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

65. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
66. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
67. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
68. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
69. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
70. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
71. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

72. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
73. Sperwer  ·  Accipiter nisus
74. Havik  ·  Accipiter gentilis
75. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
76. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

77. Steenuil  ·  Athene vidalii
78. Ransuil  ·  Asio otus
79. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

80. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

81. Groene Specht  ·  Picus viridis
82. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

83. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
84. Smelleken  ·  Falco columbarius
85. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

86. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

87. Ekster  ·  Pica pica
88. Gaai  ·  Garrulus glandarius
89. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
90. Kauw  ·  Corvus monedula
91. Roek  ·  Corvus frugilegus
92. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
93. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
94. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

95. Goudhaan  ·  Regulus regulus
96. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

97. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
98. Koolmees  ·  Parus major
99. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
100. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
101. Matkop  ·  Poecile montanus
102. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

103. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

104. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
105. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
106. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

staartmezen  ·  Aegithalidae

107. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

108. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

109. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

110. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

111. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

112. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

113. Merel  ·  Turdus merula
114. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
115. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
116. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
117. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
118. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
119. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

mussen  ·  Passeridae

120. Huismus  ·  Passer domesticus
121. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

122. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
123. Graspieper  ·  Anthus pratensis
124. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

125. Keep  ·  Fringilla montifringilla
126. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
127. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
128. Groenling  ·  Chloris chloris
129. Kneu  ·  Linaria cannabina
130. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
131. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

132. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
133. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
134. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.