jaarlijst 2019 van Alex Bos  ·  165 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Topper  ·  Aythya marila
25. Slobeend  ·  Spatula clypeata
26. Krakeend  ·  Mareca strepera
27. Smient  ·  Mareca penelope
28. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
29. Pijlstaart  ·  Anas acuta
30. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

31. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

32. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
33. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

34. Holenduif  ·  Columba oenas
35. Houtduif  ·  Columba palumbus
36. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

37. Waterral  ·  Rallus aquaticus
38. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
39. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

40. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

41. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

42. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

43. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
44. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
45. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

46. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

47. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

48. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

49. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

50. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

51. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
52. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
53. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
54. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
55. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

56. Wulp  ·  Numenius arquata
57. Grutto  ·  Limosa limosa
58. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
59. Steenloper  ·  Arenaria interpres
60. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
61. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
62. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
63. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
64. Witgat  ·  Tringa ochropus
65. Tureluur  ·  Tringa totanus
66. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
67. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
68. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

69. Alk  ·  Alca torda
70. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

71. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
72. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
73. Stormmeeuw  ·  Larus canus
74. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
75. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
76. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
77. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
78. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
79. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

80. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

81. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
82. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
83. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
84. Sperwer  ·  Accipiter nisus
85. Havik  ·  Accipiter gentilis
86. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
87. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
88. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
89. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

90. Steenuil  ·  Athene vidalii
91. Ransuil  ·  Asio otus
92. Velduil  ·  Asio flammeus
93. Bosuil  ·  Strix aluco
94. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

95. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

96. Groene Specht  ·  Picus viridis
97. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
98. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
99. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
100. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

101. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
102. Smelleken  ·  Falco columbarius
103. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

104. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

105. Ekster  ·  Pica pica
106. Gaai  ·  Garrulus glandarius
107. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
108. Kauw  ·  Corvus monedula
109. Roek  ·  Corvus frugilegus
110. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
111. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
112. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

113. Goudhaan  ·  Regulus regulus
114. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

115. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
116. Koolmees  ·  Parus major
117. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
118. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
119. Matkop  ·  Poecile montanus
120. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

121. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

122. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
123. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
124. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

125. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
126. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
127. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

128. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

129. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

130. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

131. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

boomklevers  ·  Sittidae

132. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

133. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

134. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

135. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

136. Merel  ·  Turdus merula
137. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
138. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
139. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
140. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
141. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
142. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
143. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
144. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

145. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

146. Huismus  ·  Passer domesticus
147. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

148. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
149. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
150. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
151. Graspieper  ·  Anthus pratensis
152. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

153. Keep  ·  Fringilla montifringilla
154. Vink  ·  Fringilla coelebs
155. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
156. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
157. Groenling  ·  Chloris chloris
158. Kneu  ·  Linaria cannabina
159. Frater  ·  Linaria flavirostris
160. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
161. Putter  ·  Carduelis carduelis
162. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

163. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
164. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
165. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.