Dakterras annex telpost, Houten Zuid (va juni 2016) van Bram Rijksen  ·  157 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
12. Tafeleend  ·  Aythya ferina
13. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
14. Slobeend  ·  Spatula clypeata
15. Krakeend  ·  Mareca strepera
16. Smient  ·  Mareca penelope
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

19. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

20. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

21. Holenduif  ·  Columba oenas
22. Houtduif  ·  Columba palumbus
23. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

24. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

25. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

26. Waterral  ·  Rallus aquaticus
27. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
28. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

29. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

30. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
31. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

32. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
33. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
34. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
35. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
36. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

37. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

38. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

39. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

40. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
41. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
42. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
43. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
44. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

45. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
46. Wulp  ·  Numenius arquata
47. Grutto  ·  Limosa limosa
48. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
49. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
50. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
51. Witgat  ·  Tringa ochropus
52. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
53. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
54. Bosruiter  ·  Tringa glareola
55. Tureluur  ·  Tringa totanus
56. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

57. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
58. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
59. Stormmeeuw  ·  Larus canus
60. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
61. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
62. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
63. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
64. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
65. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
66. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

67. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

68. Wespendief  ·  Pernis apivorus
69. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
70. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
71. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
72. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
73. Sperwer  ·  Accipiter nisus
74. Havik  ·  Accipiter gentilis
75. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
76. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
77. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
78. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
79. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

80. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

81. Steenuil  ·  Athene vidalii
82. Ransuil  ·  Asio otus
83. Velduil  ·  Asio flammeus
84. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

85. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

86. Groene Specht  ·  Picus viridis
87. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

88. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
89. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
90. Smelleken  ·  Falco columbarius
91. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
92. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

93. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

94. Ekster  ·  Pica pica
95. Gaai  ·  Garrulus glandarius
96. Kauw  ·  Corvus monedula
97. Roek  ·  Corvus frugilegus
98. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
99. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

100. Goudhaan  ·  Regulus regulus
101. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

102. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
103. Koolmees  ·  Parus major
104. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

105. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
106. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

107. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
108. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
109. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

110. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

111. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
112. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

113. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
114. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
115. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

116. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
117. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomkruipers  ·  Certhiidae

118. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

119. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

120. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
121. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

122. Beflijster  ·  Turdus torquatus
123. Merel  ·  Turdus merula
124. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
125. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
126. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
127. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
128. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
129. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
130. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
131. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

132. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

133. Huismus  ·  Passer domesticus
134. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

135. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
136. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
137. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
138. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
139. Duinpieper  ·  Anthus campestris
140. Boompieper  ·  Anthus trivialis
141. Graspieper  ·  Anthus pratensis
142. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
143. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

144. Keep  ·  Fringilla montifringilla
145. Vink  ·  Fringilla coelebs
146. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
147. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
148. Groenling  ·  Chloris chloris
149. Kneu  ·  Linaria cannabina
150. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
151. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
152. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
153. Putter  ·  Carduelis carduelis
154. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

155. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
156. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
157. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.