Dakterras annex telpost, Houten Zuid (va juni 2016) van Bram Rijksen  ·  159 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
12. Tafeleend  ·  Aythya ferina
13. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
14. Slobeend  ·  Spatula clypeata
15. Krakeend  ·  Mareca strepera
16. Smient  ·  Mareca penelope
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

19. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

20. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

21. Holenduif  ·  Columba oenas
22. Houtduif  ·  Columba palumbus
23. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

24. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

25. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

26. Waterral  ·  Rallus aquaticus
27. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
28. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

29. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

30. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
31. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

32. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
33. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
34. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
35. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
36. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

37. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

38. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

39. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

40. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
41. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
42. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
43. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
44. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

45. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
46. Wulp  ·  Numenius arquata
47. Grutto  ·  Limosa limosa
48. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
49. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
50. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
51. Witgat  ·  Tringa ochropus
52. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
53. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
54. Bosruiter  ·  Tringa glareola
55. Tureluur  ·  Tringa totanus
56. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

57. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
58. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
59. Stormmeeuw  ·  Larus canus
60. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
61. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
62. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
63. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
64. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
65. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
66. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

67. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

68. Wespendief  ·  Pernis apivorus
69. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
70. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
71. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
72. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
73. Sperwer  ·  Accipiter nisus
74. Havik  ·  Accipiter gentilis
75. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
76. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
77. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
78. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
79. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

80. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

81. Steenuil  ·  Athene vidalii
82. Ransuil  ·  Asio otus
83. Velduil  ·  Asio flammeus
84. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

85. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

86. Groene Specht  ·  Picus viridis
87. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

88. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
89. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
90. Smelleken  ·  Falco columbarius
91. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
92. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

93. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

94. Ekster  ·  Pica pica
95. Gaai  ·  Garrulus glandarius
96. Kauw  ·  Corvus monedula
97. Roek  ·  Corvus frugilegus
98. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
99. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

100. Goudhaan  ·  Regulus regulus
101. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

102. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
103. Koolmees  ·  Parus major
104. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

105. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
106. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

107. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
108. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
109. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

110. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

111. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
112. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

113. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
114. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
115. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
116. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

117. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
118. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
119. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomkruipers  ·  Certhiidae

120. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

121. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

122. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
123. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

124. Beflijster  ·  Turdus torquatus
125. Merel  ·  Turdus merula
126. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
127. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
128. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
129. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
130. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
131. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
132. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
133. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

134. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

135. Huismus  ·  Passer domesticus
136. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

137. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
138. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
139. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
140. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
141. Duinpieper  ·  Anthus campestris
142. Boompieper  ·  Anthus trivialis
143. Graspieper  ·  Anthus pratensis
144. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
145. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

146. Keep  ·  Fringilla montifringilla
147. Vink  ·  Fringilla coelebs
148. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
149. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
150. Groenling  ·  Chloris chloris
151. Kneu  ·  Linaria cannabina
152. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
153. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
154. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
155. Putter  ·  Carduelis carduelis
156. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

157. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
158. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
159. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.