Alltime Nederlandse Lijst van Klaas Arkema  ·  174 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
13. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
14. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
15. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
23. Topper  ·  Aythya marila
24. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
25. Slobeend  ·  Spatula clypeata
26. Krakeend  ·  Mareca strepera
27. Smient  ·  Mareca penelope
28. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
29. Pijlstaart  ·  Anas acuta
30. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

31. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

32. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
33. Fuut  ·  Podiceps cristatus
34. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

35. Holenduif  ·  Columba oenas
36. Houtduif  ·  Columba palumbus
37. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
38. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

39. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

40. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

41. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
42. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

43. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

44. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

45. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
46. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
47. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
48. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
49. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

50. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

51. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

52. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

53. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
54. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

55. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
56. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
57. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
58. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
59. Kievit  ·  Vanellus vanellus
60. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

61. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
62. Wulp  ·  Numenius arquata
63. Grutto  ·  Limosa limosa
64. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
65. Steenloper  ·  Arenaria interpres
66. Kanoet  ·  Calidris canutus
67. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
68. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
69. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
70. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
71. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
72. Witgat  ·  Tringa ochropus
73. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
74. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
75. Tureluur  ·  Tringa totanus
76. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

77. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
78. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
79. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
80. Stormmeeuw  ·  Larus canus
81. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
82. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
83. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
84. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
85. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
86. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
87. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
88. Visdief  ·  Sterna hirundo
89. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
90. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

91. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

92. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
93. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
94. Sperwer  ·  Accipiter nisus
95. Havik  ·  Accipiter gentilis
96. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
97. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
98. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
99. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

100. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

101. Sperweruil  ·  Surnia ulula
102. Ransuil  ·  Asio otus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

103. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

104. Groene Specht  ·  Picus viridis
105. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
106. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
107. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

108. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
109. Smelleken  ·  Falco columbarius
110. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

111. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

112. Ekster  ·  Pica pica
113. Gaai  ·  Garrulus glandarius
114. Kauw  ·  Corvus monedula
115. Roek  ·  Corvus frugilegus
116. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
117. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

118. Goudhaan  ·  Regulus regulus
119. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

120. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
121. Koolmees  ·  Parus major
122. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
123. Matkop  ·  Poecile montanus
124. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

125. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

126. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
127. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

128. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
129. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
130. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

131. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

132. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

133. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
134. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
135. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
136. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

rietzangers  ·  Acrocephalidae

137. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
138. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

139. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

140. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

141. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

142. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
143. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

144. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

145. Beflijster  ·  Turdus torquatus
146. Merel  ·  Turdus merula
147. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
148. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
149. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
150. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
151. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
152. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
153. Paapje  ·  Saxicola rubetra
154. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
155. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

156. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

157. Huismus  ·  Passer domesticus
158. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

159. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
160. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
161. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
162. Duinpieper  ·  Anthus campestris
163. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
164. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

165. Keep  ·  Fringilla montifringilla
166. Vink  ·  Fringilla coelebs
167. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
168. Groenling  ·  Chloris chloris
169. Kneu  ·  Linaria cannabina
170. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
171. Putter  ·  Carduelis carduelis
172. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

173. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
174. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.