Tuinlijst Houten (Utrecht) van Julian Bosch  ·  130 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
9. Slobeend  ·  Spatula clypeata
10. Krakeend  ·  Mareca strepera
11. Smient  ·  Mareca penelope
12. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
13. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

14. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

15. Holenduif  ·  Columba oenas
16. Houtduif  ·  Columba palumbus
17. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

18. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

19. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

20. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
21. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

22. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

23. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
24. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

25. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
26. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
27. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

28. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

29. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

30. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

31. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
32. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
33. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

34. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
35. Wulp  ·  Numenius arquata
36. Grutto  ·  Limosa limosa
37. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
38. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
39. Witgat  ·  Tringa ochropus
40. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
41. Tureluur  ·  Tringa totanus
42. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

43. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
44. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
45. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
46. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
47. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
48. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

49. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

50. Wespendief  ·  Pernis apivorus
51. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
52. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
53. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
54. Sperwer  ·  Accipiter nisus
55. Havik  ·  Accipiter gentilis
56. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
57. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
58. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
59. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
60. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

61. Steenuil  ·  Athene vidalii
62. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

63. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

64. Groene Specht  ·  Picus viridis
65. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

66. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
67. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
68. Smelleken  ·  Falco columbarius
69. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
70. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

71. Ekster  ·  Pica pica
72. Gaai  ·  Garrulus glandarius
73. Kauw  ·  Corvus monedula
74. Roek  ·  Corvus frugilegus
75. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

76. Goudhaan  ·  Regulus regulus
77. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

78. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
79. Koolmees  ·  Parus major
80. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

81. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
82. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

83. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
84. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
85. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
86. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

staartmezen  ·  Aegithalidae

87. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

88. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
89. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
90. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus
91. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

92. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
93. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
94. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

95. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomklevers  ·  Sittidae

96. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

97. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

98. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

99. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

100. Merel  ·  Turdus merula
101. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
102. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
103. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
104. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
105. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
106. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
107. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
108. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros

heggenmussen  ·  Prunellidae

109. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

110. Huismus  ·  Passer domesticus
111. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

112. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
113. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
114. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
115. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
116. Boompieper  ·  Anthus trivialis
117. Graspieper  ·  Anthus pratensis
118. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

119. Keep  ·  Fringilla montifringilla
120. Vink  ·  Fringilla coelebs
121. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
122. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
123. Groenling  ·  Chloris chloris
124. Kneu  ·  Linaria cannabina
125. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
126. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
127. Putter  ·  Carduelis carduelis
128. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
129. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

130. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.