Tuinlijst Houten (Utrecht) van Julian Bosch  ·  126 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
9. Krakeend  ·  Mareca strepera
10. Smient  ·  Mareca penelope
11. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
12. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

13. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

14. Holenduif  ·  Columba oenas
15. Houtduif  ·  Columba palumbus
16. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

17. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

18. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

19. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
20. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

21. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

22. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
23. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

24. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
25. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
26. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

27. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

28. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

29. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

30. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
31. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
32. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

33. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
34. Wulp  ·  Numenius arquata
35. Grutto  ·  Limosa limosa
36. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
37. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
38. Witgat  ·  Tringa ochropus
39. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
40. Tureluur  ·  Tringa totanus
41. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

42. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
43. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
44. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
45. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
46. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
47. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

48. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

49. Wespendief  ·  Pernis apivorus
50. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
51. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
52. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
53. Sperwer  ·  Accipiter nisus
54. Havik  ·  Accipiter gentilis
55. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
56. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
57. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
58. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
59. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

60. Steenuil  ·  Athene vidalii
61. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

62. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

63. Groene Specht  ·  Picus viridis
64. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

65. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
66. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
67. Smelleken  ·  Falco columbarius
68. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
69. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

70. Ekster  ·  Pica pica
71. Gaai  ·  Garrulus glandarius
72. Kauw  ·  Corvus monedula
73. Roek  ·  Corvus frugilegus
74. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

75. Goudhaan  ·  Regulus regulus
76. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

77. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
78. Koolmees  ·  Parus major
79. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

80. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
81. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

82. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
83. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
84. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
85. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

staartmezen  ·  Aegithalidae

86. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

87. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
88. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
89. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

90. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
91. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
92. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

93. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomklevers  ·  Sittidae

94. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

95. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

96. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

97. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

98. Merel  ·  Turdus merula
99. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
100. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
101. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
102. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
103. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
104. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
105. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros

heggenmussen  ·  Prunellidae

106. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

107. Huismus  ·  Passer domesticus
108. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

109. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
110. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
111. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
112. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
113. Boompieper  ·  Anthus trivialis
114. Graspieper  ·  Anthus pratensis
115. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

116. Keep  ·  Fringilla montifringilla
117. Vink  ·  Fringilla coelebs
118. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
119. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
120. Groenling  ·  Chloris chloris
121. Kneu  ·  Linaria cannabina
122. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
123. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
124. Putter  ·  Carduelis carduelis
125. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

126. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.