Arnhem Big day 2018 (tevens GLD record) - Jelle Aalders, Pieter Baalbergen en Mark de Vries van Guus Jenniskens  ·  151 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
7. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
8. Tafeleend  ·  Aythya ferina
9. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
10. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
11. Slobeend  ·  Spatula clypeata
12. Krakeend  ·  Mareca strepera
13. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
14. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

15. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

16. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
17. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

18. Holenduif  ·  Columba oenas
19. Houtduif  ·  Columba palumbus
20. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
21. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

22. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

23. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

24. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

25. Waterral  ·  Rallus aquaticus
26. Kwartelkoning  ·  Crex crex
27. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
28. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

29. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

30. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
31. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
32. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

33. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

34. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

35. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

36. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
37. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

38. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
39. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
40. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

41. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
42. Wulp  ·  Numenius arquata
43. Grutto  ·  Limosa limosa
44. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
45. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
46. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
47. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
48. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
49. Bosruiter  ·  Tringa glareola
50. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

51. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
52. Stormmeeuw  ·  Larus canus
53. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
54. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
55. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
56. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
57. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
58. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
59. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

60. Wespendief  ·  Pernis apivorus
61. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
62. Sperwer  ·  Accipiter nisus
63. Havik  ·  Accipiter gentilis
64. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
65. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

66. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

67. Steenuil  ·  Athene vidalii
68. Ransuil  ·  Asio otus
69. Velduil  ·  Asio flammeus
70. Bosuil  ·  Strix aluco
71. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

72. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

73. Draaihals  ·  Jynx torquilla
74. Groene Specht  ·  Picus viridis
75. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
76. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
77. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

78. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
79. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
80. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

81. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

82. Ekster  ·  Pica pica
83. Gaai  ·  Garrulus glandarius
84. Kauw  ·  Corvus monedula
85. Roek  ·  Corvus frugilegus
86. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
87. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

88. Goudhaan  ·  Regulus regulus
89. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

90. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
91. Koolmees  ·  Parus major
92. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
93. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
94. Matkop  ·  Poecile montanus
95. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

96. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

97. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
98. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

99. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
100. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
101. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

102. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

103. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

104. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
105. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
106. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

107. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
108. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
109. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
110. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

111. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
112. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

113. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
114. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
115. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
116. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
117. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

118. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

119. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
120. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

121. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

122. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

123. Merel  ·  Turdus merula
124. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
125. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
126. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
127. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
128. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
129. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
130. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
131. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
132. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
133. Paapje  ·  Saxicola rubetra
134. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
135. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

136. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

137. Huismus  ·  Passer domesticus
138. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

139. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
140. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
141. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
142. Boompieper  ·  Anthus trivialis
143. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

144. Vink  ·  Fringilla coelebs
145. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
146. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
147. Groenling  ·  Chloris chloris
148. Kneu  ·  Linaria cannabina
149. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

150. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
151. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.