Benthe van Michiel van den Bergh  ·  156 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
11. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
14. Krooneend  ·  Netta rufina
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Slobeend  ·  Spatula clypeata
18. Siberische Taling  ·  Sibrionetta formosa
19. Krakeend  ·  Mareca strepera
20. Smient  ·  Mareca penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

23. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

24. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
25. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
26. Fuut  ·  Podiceps cristatus
27. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

28. Houtduif  ·  Columba palumbus
29. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

30. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

31. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

32. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

33. Waterral  ·  Rallus aquaticus
34. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
35. Kleinst Waterhoen  ·  Zapornia pusilla
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

38. Kraanvogel  ·  Grus grus

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

39. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

40. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
44. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

45. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

46. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

47. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

48. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

49. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
50. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

51. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
52. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
53. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

54. Wulp  ·  Numenius arquata
55. Grutto  ·  Limosa limosa
56. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
57. Steenloper  ·  Arenaria interpres
58. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
59. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
60. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
61. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
62. Tureluur  ·  Tringa totanus
63. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
64. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

65. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

66. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
67. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
68. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
69. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
70. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
71. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
72. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
73. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
74. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

75. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

76. Wespendief  ·  Pernis apivorus
77. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
78. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
79. Sperwer  ·  Accipiter nisus
80. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
81. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

82. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

83. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

84. Draaihals  ·  Jynx torquilla
85. Groene Specht  ·  Picus viridis
86. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
87. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
88. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

89. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
90. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

91. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

92. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

93. Ekster  ·  Pica pica
94. Gaai  ·  Garrulus glandarius
95. Kauw  ·  Corvus monedula
96. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
97. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

98. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

99. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
100. Koolmees  ·  Parus major
101. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus

baardmannen  ·  Panuridae

102. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

103. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

104. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
105. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

struikzangers  ·  Cettiidae

106. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

107. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

108. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
109. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
110. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

111. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
112. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
113. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
114. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

115. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

116. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
117. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
118. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
119. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

120. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

121. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

122. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

123. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

124. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

125. Beflijster  ·  Turdus torquatus
126. Merel  ·  Turdus merula
127. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
128. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
129. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
130. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
131. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
132. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
133. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope
134. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
135. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis
136. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
137. Paapje  ·  Saxicola rubetra
138. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
139. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

140. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

141. Huismus  ·  Passer domesticus
142. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

143. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
144. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
145. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
146. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

147. Vink  ·  Fringilla coelebs
148. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
149. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
150. Kneu  ·  Linaria cannabina
151. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
152. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

153. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
154. Cirlgors  ·  Emberiza cirlus
155. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
156. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.