Tuinlijst Den Bosch van Rens Keijsers  ·  81 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
7. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

8. Holenduif  ·  Columba oenas
9. Houtduif  ·  Columba palumbus
10. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

11. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

12. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

13. Waterral  ·  Rallus aquaticus
14. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
15. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

16. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

17. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
18. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
19. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

20. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

21. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

22. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

23. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
24. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

25. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
26. Stormmeeuw  ·  Larus canus
27. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
28. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
29. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

30. Sperwer  ·  Accipiter nisus
31. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
32. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

33. Ransuil  ·  Asio otus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

34. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

35. Groene Specht  ·  Picus viridis
36. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

37. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
38. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
39. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
40. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

41. Ekster  ·  Pica pica
42. Gaai  ·  Garrulus glandarius
43. Kauw  ·  Corvus monedula
44. Roek  ·  Corvus frugilegus
45. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

46. Goudhaan  ·  Regulus regulus
47. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

48. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
49. Koolmees  ·  Parus major
50. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

51. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
52. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

53. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
54. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

55. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

56. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

57. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

rietzangers  ·  Acrocephalidae

58. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomklevers  ·  Sittidae

59. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

60. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

61. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

62. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

63. Merel  ·  Turdus merula
64. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
65. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
66. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
67. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
68. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus

heggenmussen  ·  Prunellidae

69. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

70. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

71. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
72. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
73. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

74. Keep  ·  Fringilla montifringilla
75. Vink  ·  Fringilla coelebs
76. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
77. Groenling  ·  Chloris chloris
78. Kneu  ·  Linaria cannabina
79. Putter  ·  Carduelis carduelis
80. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

81. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.