Local Patch (duinen, bos, zee tussen paal 17 en paal 22 + De Koog) van Jarne Kompier  ·  166 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Koningseider  ·  Somateria spectabilis
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
11. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Topper  ·  Aythya marila
16. Slobeend  ·  Spatula clypeata
17. Krakeend  ·  Mareca strepera
18. Smient  ·  Mareca penelope
19. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
20. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

21. Fuut  ·  Podiceps cristatus
22. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

23. Holenduif  ·  Columba oenas
24. Houtduif  ·  Columba palumbus
25. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

26. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus
27. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

28. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

29. Waterral  ·  Rallus aquaticus
30. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
31. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

32. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
33. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

34. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

35. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea
36. Noordse Pijlstormvogel  ·  Puffinus puffinus

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

37. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
38. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

39. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

40. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

41. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

42. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

43. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
44. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
45. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

46. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
47. Wulp  ·  Numenius arquata
48. Grutto  ·  Limosa limosa
49. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
50. Steenloper  ·  Arenaria interpres
51. Kanoet  ·  Calidris canutus
52. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
53. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
54. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
55. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
56. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
57. Tureluur  ·  Tringa totanus
58. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
59. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

60. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

61. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
62. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

63. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
64. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
65. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
66. Stormmeeuw  ·  Larus canus
67. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
68. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
69. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
70. Visdief  ·  Sterna hirundo
71. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

72. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

73. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
74. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
75. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
76. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
77. Sperwer  ·  Accipiter nisus
78. Havik  ·  Accipiter gentilis
79. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
80. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

81. Ransuil  ·  Asio otus
82. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

83. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

84. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

85. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
86. Smelleken  ·  Falco columbarius
87. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
88. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

89. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

90. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
91. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

92. Ekster  ·  Pica pica
93. Gaai  ·  Garrulus glandarius
94. Kauw  ·  Corvus monedula
95. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
96. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

97. Goudhaan  ·  Regulus regulus
98. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

99. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
100. Koolmees  ·  Parus major
101. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

102. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
103. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

104. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
105. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
106. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

107. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

108. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
109. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
110. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
111. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
112. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus
113. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

114. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
115. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
116. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
117. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

118. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

119. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
120. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
121. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomkruipers  ·  Certhiidae

122. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

123. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

124. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

125. Beflijster  ·  Turdus torquatus
126. Merel  ·  Turdus merula
127. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
128. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
129. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
130. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
131. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
132. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
133. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
134. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
135. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus
136. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
137. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
138. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
139. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
140. Paapje  ·  Saxicola rubetra
141. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
142. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

143. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

144. Huismus  ·  Passer domesticus
145. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

146. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
147. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
148. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
149. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
150. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
151. Boompieper  ·  Anthus trivialis
152. Graspieper  ·  Anthus pratensis
153. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

154. Keep  ·  Fringilla montifringilla
155. Vink  ·  Fringilla coelebs
156. Groenling  ·  Chloris chloris
157. Kneu  ·  Linaria cannabina
158. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
159. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
160. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
161. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
162. Putter  ·  Carduelis carduelis
163. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

164. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
165. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
166. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.