Treinlijst van Koen Stork  ·  87 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
8. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
9. Tafeleend  ·  Aythya ferina
10. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
11. Slobeend  ·  Spatula clypeata
12. Krakeend  ·  Mareca strepera
13. Smient  ·  Mareca penelope
14. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
15. Pijlstaart  ·  Anas acuta
16. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

17. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
18. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

19. Holenduif  ·  Columba oenas
20. Houtduif  ·  Columba palumbus
21. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

22. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

23. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
24. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

25. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

26. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
27. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
28. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

29. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

30. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

31. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

32. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

33. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
34. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

35. Wulp  ·  Numenius arquata
36. Grutto  ·  Limosa limosa
37. Witgat  ·  Tringa ochropus
38. Tureluur  ·  Tringa totanus
39. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

40. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
41. Stormmeeuw  ·  Larus canus
42. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
43. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
44. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
45. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

46. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
47. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
48. Sperwer  ·  Accipiter nisus
49. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

50. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

51. Groene Specht  ·  Picus viridis
52. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

53. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
54. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
55. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

56. Ekster  ·  Pica pica
57. Gaai  ·  Garrulus glandarius
58. Kauw  ·  Corvus monedula
59. Roek  ·  Corvus frugilegus
60. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

61. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus

zwaluwen  ·  Hirundinidae

62. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
63. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
64. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

boszangers  ·  Phylloscopidae

65. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

66. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

67. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
68. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

winterkoningen  ·  Troglodytidae

69. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

70. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

71. Merel  ·  Turdus merula
72. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
73. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
74. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
75. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
76. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

77. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

78. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

79. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
80. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
81. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

82. Vink  ·  Fringilla coelebs
83. Groenling  ·  Chloris chloris
84. Kneu  ·  Linaria cannabina
85. Putter  ·  Carduelis carduelis
86. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

87. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.