Anja's lijst van Anja Arentzen  ·  140 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
9. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
12. Krooneend  ·  Netta rufina
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Topper  ·  Aythya marila
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Pijlstaart  ·  Anas acuta
20. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

21. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
22. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

23. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

24. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
25. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

26. Holenduif  ·  Columba oenas
27. Houtduif  ·  Columba palumbus
28. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
29. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

30. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

31. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

32. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
33. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

34. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
36. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

37. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
38. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
39. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
40. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
41. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
42. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
43. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

44. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

45. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

46. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

47. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
48. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

49. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

50. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
51. Wulp  ·  Numenius arquata
52. Grutto  ·  Limosa limosa
53. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
54. Tureluur  ·  Tringa totanus
55. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
56. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
57. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

58. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
59. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
60. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

61. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

62. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
63. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
64. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
65. Sperwer  ·  Accipiter nisus
66. Havik  ·  Accipiter gentilis
67. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
68. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
69. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
70. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

71. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

72. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

73. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

74. Draaihals  ·  Jynx torquilla
75. Groene Specht  ·  Picus viridis
76. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
77. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

78. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
79. Smelleken  ·  Falco columbarius
80. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
81. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

82. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

83. Ekster  ·  Pica pica
84. Gaai  ·  Garrulus glandarius
85. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
86. Kauw  ·  Corvus monedula
87. Roek  ·  Corvus frugilegus
88. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
89. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
90. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

91. Goudhaan  ·  Regulus regulus
92. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

93. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
94. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

95. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

96. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
97. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
98. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata

zwaluwen  ·  Hirundinidae

99. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
100. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
101. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

102. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

103. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
104. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

105. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

rietzangers  ·  Acrocephalidae

106. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
107. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
108. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomklevers  ·  Sittidae

109. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

110. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

111. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

112. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

113. Merel  ·  Turdus merula
114. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
115. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
116. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
117. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
118. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
119. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
120. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
121. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
122. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
123. Paapje  ·  Saxicola rubetra
124. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
125. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

126. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

127. Huismus  ·  Passer domesticus
128. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

129. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba

vinken  ·  Fringillidae

130. Keep  ·  Fringilla montifringilla
131. Vink  ·  Fringilla coelebs
132. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
133. Groenling  ·  Chloris chloris
134. Kneu  ·  Linaria cannabina
135. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
136. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
137. Putter  ·  Carduelis carduelis
138. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

139. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
140. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.