Marcel bosman van M Bosman  ·  76 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Eider  ·  Somateria mollissima
7. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
8. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Krooneend  ·  Netta rufina
11. Tafeleend  ·  Aythya ferina
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
14. Slobeend  ·  Spatula clypeata
15. Krakeend  ·  Mareca strepera
16. Smient  ·  Mareca penelope
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Pijlstaart  ·  Anas acuta
19. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

20. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

21. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
22. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

23. Houtduif  ·  Columba palumbus
24. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

25. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

26. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
27. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

28. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

29. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
30. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
31. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

32. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

33. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

34. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

35. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

36. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

37. Grutto  ·  Limosa limosa
38. Kanoet  ·  Calidris canutus
39. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
40. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
41. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

42. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
43. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
44. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
45. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

46. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
47. Sperwer  ·  Accipiter nisus
48. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

49. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

50. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
51. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

52. Ekster  ·  Pica pica
53. Gaai  ·  Garrulus glandarius
54. Kauw  ·  Corvus monedula

goudhanen  ·  Regulidae

55. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

56. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
57. Koolmees  ·  Parus major

zwaluwen  ·  Hirundinidae

58. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

59. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

60. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomkruipers  ·  Certhiidae

61. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

62. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

63. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

64. Merel  ·  Turdus merula
65. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
66. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
67. Blauwborst  ·  Luscinia svecica

heggenmussen  ·  Prunellidae

68. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

69. Huismus  ·  Passer domesticus
70. Spaanse Mus  ·  Passer hispaniolensis
71. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

72. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba

vinken  ·  Fringillidae

73. Vink  ·  Fringilla coelebs
74. Groenling  ·  Chloris chloris
75. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

76. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.