Jaarlijst 2018 van Michel Louwes  ·  70 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
11. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
12. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Pijlstaart  ·  Anas acuta

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

20. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
21. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

22. Holenduif  ·  Columba oenas
23. Houtduif  ·  Columba palumbus
24. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

25. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
26. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

27. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
28. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

29. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

30. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

31. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

32. Steenloper  ·  Arenaria interpres
33. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
34. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

35. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
36. Stormmeeuw  ·  Larus canus
37. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
38. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

39. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
40. Sperwer  ·  Accipiter nisus
41. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
42. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
43. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

44. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

45. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

46. Ekster  ·  Pica pica
47. Gaai  ·  Garrulus glandarius
48. Kauw  ·  Corvus monedula
49. Roek  ·  Corvus frugilegus
50. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

51. Goudhaan  ·  Regulus regulus
52. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

53. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
54. Koolmees  ·  Parus major

staartmezen  ·  Aegithalidae

55. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

56. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

57. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

58. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

59. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

60. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

61. Merel  ·  Turdus merula
62. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
63. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
64. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
65. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

mussen  ·  Passeridae

66. Huismus  ·  Passer domesticus

vinken  ·  Fringillidae

67. Vink  ·  Fringilla coelebs
68. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
69. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

70. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.