Jaarlijst 2018 van Henry Bloemendal  ·  179 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Krooneend  ·  Netta rufina
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
25. Topper  ·  Aythya marila
26. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca
34. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

35. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

41. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

42. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

43. Waterral  ·  Rallus aquaticus
44. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
45. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

46. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

47. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
48. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
49. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
50. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
51. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

52. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

53. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

54. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

55. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
56. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

57. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
58. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
59. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
60. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
61. Sporenkievit  ·  Vanellus spinosus
62. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

63. Wulp  ·  Numenius arquata
64. Grutto  ·  Limosa limosa
65. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
66. Steenloper  ·  Arenaria interpres
67. Kanoet  ·  Calidris canutus
68. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
69. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
70. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
71. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
72. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
73. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
74. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
75. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
76. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
77. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
78. Bosruiter  ·  Tringa glareola
79. Tureluur  ·  Tringa totanus
80. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
81. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

82. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
83. Stormmeeuw  ·  Larus canus
84. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
85. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
86. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
87. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
88. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
89. Visdief  ·  Sterna hirundo
90. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
91. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

92. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
93. Wespendief  ·  Pernis apivorus
94. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
95. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
96. Sperwer  ·  Accipiter nisus
97. Havik  ·  Accipiter gentilis
98. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
99. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
100. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

101. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

102. Ransuil  ·  Asio otus
103. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

104. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

105. Groene Specht  ·  Picus viridis
106. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
107. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
108. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

109. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
110. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
111. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

112. Ekster  ·  Pica pica
113. Gaai  ·  Garrulus glandarius
114. Kauw  ·  Corvus monedula
115. Roek  ·  Corvus frugilegus
116. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
117. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

118. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

119. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
120. Koolmees  ·  Parus major
121. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
122. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

123. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

124. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
125. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

126. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
127. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
128. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

129. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

130. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

131. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
132. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
133. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

134. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
135. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
136. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
137. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

138. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
139. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

140. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
141. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
142. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
143. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

144. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

145. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

146. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

147. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

148. Merel  ·  Turdus merula
149. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis
150. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
151. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
152. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
153. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
154. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
155. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
156. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
157. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis
158. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
159. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

160. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

161. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

162. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
163. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
164. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
165. Boompieper  ·  Anthus trivialis
166. Graspieper  ·  Anthus pratensis
167. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

168. Keep  ·  Fringilla montifringilla
169. Vink  ·  Fringilla coelebs
170. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
171. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
172. Groenling  ·  Chloris chloris
173. Kneu  ·  Linaria cannabina
174. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
175. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
176. Putter  ·  Carduelis carduelis
177. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

178. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
179. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.