Levenslijst NL van Ruud Visser  ·  150 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. IJseend  ·  Clangula hyemalis
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
16. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
21. Slobeend  ·  Spatula clypeata
22. Krakeend  ·  Mareca strepera
23. Smient  ·  Mareca penelope
24. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
25. Pijlstaart  ·  Anas acuta
26. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

27. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
28. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
29. Fuut  ·  Podiceps cristatus
30. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
31. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

32. Holenduif  ·  Columba oenas
33. Houtduif  ·  Columba palumbus
34. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

35. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

36. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

39. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

40. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
44. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

45. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
46. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

47. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
48. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

49. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

50. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
51. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

52. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
53. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
54. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
55. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
56. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

57. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
58. Wulp  ·  Numenius arquata
59. Grutto  ·  Limosa limosa
60. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
61. Steenloper  ·  Arenaria interpres
62. Kanoet  ·  Calidris canutus
63. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
64. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
65. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
66. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
67. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
68. Witgat  ·  Tringa ochropus
69. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
70. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
71. Tureluur  ·  Tringa totanus
72. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
73. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

74. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
75. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
76. Stormmeeuw  ·  Larus canus
77. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
78. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
79. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
80. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
81. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

82. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
83. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
84. Sperwer  ·  Accipiter nisus
85. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

86. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

87. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

88. Groene Specht  ·  Picus viridis
89. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
90. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

91. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
92. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

93. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

94. Ekster  ·  Pica pica
95. Gaai  ·  Garrulus glandarius
96. Kauw  ·  Corvus monedula
97. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

98. Goudhaan  ·  Regulus regulus
99. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

100. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
101. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

102. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

103. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
104. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

105. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
106. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
107. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

108. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

109. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

110. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
111. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

112. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
113. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
114. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

115. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

116. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
117. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

118. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

119. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

120. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

121. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

122. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

123. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

124. Merel  ·  Turdus merula
125. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
126. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
127. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
128. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
129. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
130. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
131. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
132. Paapje  ·  Saxicola rubetra
133. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
134. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
135. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti

heggenmussen  ·  Prunellidae

136. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

137. Huismus  ·  Passer domesticus
138. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

139. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
140. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
141. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
142. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

143. Vink  ·  Fringilla coelebs
144. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
145. Groenling  ·  Chloris chloris
146. Kneu  ·  Linaria cannabina
147. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
148. Putter  ·  Carduelis carduelis
149. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

150. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.