Levenslijst NL van Ruud Visser  ·  147 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. IJseend  ·  Clangula hyemalis
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
16. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
21. Slobeend  ·  Spatula clypeata
22. Krakeend  ·  Mareca strepera
23. Smient  ·  Mareca penelope
24. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
25. Pijlstaart  ·  Anas acuta
26. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

27. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
28. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
29. Fuut  ·  Podiceps cristatus
30. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
31. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

32. Holenduif  ·  Columba oenas
33. Houtduif  ·  Columba palumbus
34. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

35. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

36. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

39. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

40. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
44. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

45. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
46. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

47. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
48. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

49. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

50. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
51. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

52. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
53. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
54. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
55. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
56. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

57. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
58. Wulp  ·  Numenius arquata
59. Grutto  ·  Limosa limosa
60. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
61. Steenloper  ·  Arenaria interpres
62. Kanoet  ·  Calidris canutus
63. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
64. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
65. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
66. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
67. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
68. Witgat  ·  Tringa ochropus
69. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
70. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
71. Tureluur  ·  Tringa totanus
72. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

73. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
74. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
75. Stormmeeuw  ·  Larus canus
76. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
77. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
78. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
79. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
80. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

81. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
82. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
83. Sperwer  ·  Accipiter nisus
84. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

85. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

86. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

87. Groene Specht  ·  Picus viridis
88. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
89. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

90. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
91. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

92. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

93. Ekster  ·  Pica pica
94. Gaai  ·  Garrulus glandarius
95. Kauw  ·  Corvus monedula
96. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

97. Goudhaan  ·  Regulus regulus
98. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

99. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
100. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

101. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

102. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
103. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

104. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
105. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
106. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

107. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

108. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

109. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
110. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

111. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
112. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
113. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

114. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

115. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
116. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

117. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

118. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

119. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

120. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

121. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

122. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

123. Merel  ·  Turdus merula
124. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
125. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
126. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
127. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
128. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
129. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
130. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
131. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
132. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti

heggenmussen  ·  Prunellidae

133. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

134. Huismus  ·  Passer domesticus
135. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

136. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
137. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
138. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
139. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

140. Vink  ·  Fringilla coelebs
141. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
142. Groenling  ·  Chloris chloris
143. Kneu  ·  Linaria cannabina
144. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
145. Putter  ·  Carduelis carduelis
146. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

147. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.