grijze wouw van Herman van de Bunt  ·  3 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Kuifeend  ·  Aythya fuligula

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

2. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
3. Wespendief  ·  Pernis apivorus