Tuinlijst van Ruud Brouwer  ·  147 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Tafeleend  ·  Aythya ferina
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Smient  ·  Mareca penelope
15. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
16. Wintertaling  ·  Anas crecca

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

17. Holenduif  ·  Columba oenas
18. Houtduif  ·  Columba palumbus
19. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
20. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

21. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

22. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

23. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
24. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

25. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

26. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
27. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

28. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus

reigers  ·  Ardeidae

29. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
30. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
31. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
32. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

33. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
34. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

35. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

36. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

37. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

38. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

39. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
40. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
41. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
42. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
43. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
44. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

45. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
46. Wulp  ·  Numenius arquata
47. Grutto  ·  Limosa limosa
48. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
49. Steenloper  ·  Arenaria interpres
50. Kanoet  ·  Calidris canutus
51. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
52. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
53. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
54. Witgat  ·  Tringa ochropus
55. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
56. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
57. Bosruiter  ·  Tringa glareola
58. Tureluur  ·  Tringa totanus
59. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
60. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

61. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
62. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
63. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
64. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
65. Stormmeeuw  ·  Larus canus
66. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
67. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
68. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
69. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
70. Visdief  ·  Sterna hirundo
71. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

72. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

73. Wespendief  ·  Pernis apivorus
74. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
75. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
76. Sperwer  ·  Accipiter nisus
77. Havik  ·  Accipiter gentilis
78. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
79. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

80. Ransuil  ·  Asio otus
81. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

82. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

83. Groene Specht  ·  Picus viridis
84. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

85. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
86. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
87. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

88. Gaai  ·  Garrulus glandarius
89. Kauw  ·  Corvus monedula
90. Roek  ·  Corvus frugilegus
91. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

92. Goudhaan  ·  Regulus regulus
93. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

94. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
95. Koolmees  ·  Parus major
96. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
97. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

98. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

99. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
100. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
101. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

102. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

103. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
104. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
105. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
106. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

107. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
108. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
109. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea
110. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca

rietzangers  ·  Acrocephalidae

111. Spotvogel  ·  Hippolais icterina

pestvogels  ·  Bombycillidae

112. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomkruipers  ·  Certhiidae

113. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
114. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

115. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

116. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

117. Beflijster  ·  Turdus torquatus
118. Merel  ·  Turdus merula
119. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
120. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
121. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
122. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
123. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
124. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
125. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
126. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
127. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca

heggenmussen  ·  Prunellidae

128. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

129. Huismus  ·  Passer domesticus
130. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

131. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
132. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
133. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
134. Boompieper  ·  Anthus trivialis
135. Graspieper  ·  Anthus pratensis
136. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

137. Keep  ·  Fringilla montifringilla
138. Vink  ·  Fringilla coelebs
139. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
140. Groenling  ·  Chloris chloris
141. Kneu  ·  Linaria cannabina
142. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
143. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
144. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
145. Putter  ·  Carduelis carduelis
146. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

147. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.