handsoorten Nederland van Christian Brinkman  ·  123 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Eider  ·  Somateria mollissima
6. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
7. Slobeend  ·  Spatula clypeata
8. Krakeend  ·  Mareca strepera
9. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

10. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

11. Houtduif  ·  Columba palumbus
12. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

13. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

14. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

15. Waterral  ·  Rallus aquaticus
16. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
17. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
18. Meerkoet  ·  Fulica atra

CHARADRIIFORMES

strandlopers  ·  Scolopacidae

19. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
20. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
21. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
22. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
23. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
24. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

25. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
26. Stormmeeuw  ·  Larus canus
27. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
28. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

29. Sperwer  ·  Accipiter nisus
30. Havik  ·  Accipiter gentilis
31. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

32. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

33. Steenuil  ·  Athene vidalii
34. Ransuil  ·  Asio otus
35. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

36. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

37. Draaihals  ·  Jynx torquilla
38. Groene Specht  ·  Picus viridis
39. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
40. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
41. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
42. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

43. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
44. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

45. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

46. Gaai  ·  Garrulus glandarius
47. Kauw  ·  Corvus monedula
48. Roek  ·  Corvus frugilegus
49. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
50. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

51. Goudhaan  ·  Regulus regulus
52. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

53. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
54. Koolmees  ·  Parus major
55. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
56. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
57. Matkop  ·  Poecile montanus
58. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

59. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

60. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

61. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
62. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
63. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

64. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

65. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

66. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
67. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
68. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

69. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
70. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
71. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
72. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

73. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
74. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

75. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
76. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
77. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola
78. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
79. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
80. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
81. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
82. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

83. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

84. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

85. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

86. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

87. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

88. Beflijster  ·  Turdus torquatus
89. Merel  ·  Turdus merula
90. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
91. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
92. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
93. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
94. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
95. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
96. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
97. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
98. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
99. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
100. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
101. Paapje  ·  Saxicola rubetra
102. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
103. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

104. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

105. Huismus  ·  Passer domesticus
106. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

107. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
108. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
109. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
110. Boompieper  ·  Anthus trivialis
111. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

112. Keep  ·  Fringilla montifringilla
113. Vink  ·  Fringilla coelebs
114. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
115. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
116. Groenling  ·  Chloris chloris
117. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
118. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
119. Putter  ·  Carduelis carduelis
120. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

121. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
122. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
123. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.