Tuinlijst Ruigendijk vanaf 1-8-2017 van Jeroen de Bruijn  ·  159 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Wintertaling  ·  Anas crecca

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

20. Holenduif  ·  Columba oenas
21. Houtduif  ·  Columba palumbus
22. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
23. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

24. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus
25. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

26. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

27. Waterral  ·  Rallus aquaticus
28. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

29. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

30. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
31. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

32. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
33. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
34. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
35. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
36. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

37. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

38. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

39. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

40. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

41. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
42. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
43. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
44. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
45. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
46. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

47. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
48. Wulp  ·  Numenius arquata
49. Grutto  ·  Limosa limosa
50. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
51. Steenloper  ·  Arenaria interpres
52. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
53. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
54. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
55. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
56. Witgat  ·  Tringa ochropus
57. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
58. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
59. Tureluur  ·  Tringa totanus
60. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
61. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
62. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

63. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
64. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
65. Stormmeeuw  ·  Larus canus
66. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
67. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
68. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
69. Visdief  ·  Sterna hirundo
70. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

71. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

72. Wespendief  ·  Pernis apivorus
73. Bastaardarend  ·  Clanga clanga
74. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
75. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
76. Sperwer  ·  Accipiter nisus
77. Havik  ·  Accipiter gentilis
78. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
79. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
80. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
81. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
82. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

83. Kerkuil  ·  Tyto alba

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

84. Draaihals  ·  Jynx torquilla
85. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

86. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
87. Smelleken  ·  Falco columbarius
88. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
89. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

90. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

91. Ekster  ·  Pica pica
92. Gaai  ·  Garrulus glandarius
93. Kauw  ·  Corvus monedula
94. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

95. Goudhaan  ·  Regulus regulus
96. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

97. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
98. Koolmees  ·  Parus major
99. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

100. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
101. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
102. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

103. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
104. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
105. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

106. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

107. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
108. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
109. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
110. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

111. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
112. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
113. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
114. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

115. Spotvogel  ·  Hippolais icterina

boomkruipers  ·  Certhiidae

116. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

117. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

118. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

119. Beflijster  ·  Turdus torquatus
120. Merel  ·  Turdus merula
121. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
122. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
123. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
124. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
125. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
126. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
127. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
128. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
129. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
130. Paapje  ·  Saxicola rubetra
131. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
132. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

133. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

134. Huismus  ·  Passer domesticus
135. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

136. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
137. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
138. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
139. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
140. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
141. Boompieper  ·  Anthus trivialis
142. Graspieper  ·  Anthus pratensis
143. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

144. Keep  ·  Fringilla montifringilla
145. Vink  ·  Fringilla coelebs
146. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
147. Groenling  ·  Chloris chloris
148. Kneu  ·  Linaria cannabina
149. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
150. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
151. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
152. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
153. Putter  ·  Carduelis carduelis
154. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

155. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
156. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
157. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
158. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
159. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.