Tuinlijst Ruigendijk vanaf 1-8-2017 van Jeroen de Bruijn  ·  161 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
13. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Wintertaling  ·  Anas crecca

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

20. Holenduif  ·  Columba oenas
21. Houtduif  ·  Columba palumbus
22. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
23. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

24. Vale Gierzwaluw  ·  Apus pallidus
25. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

26. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

27. Waterral  ·  Rallus aquaticus
28. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

29. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

30. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
31. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

32. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
33. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
34. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
35. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
36. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

37. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

38. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

39. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

40. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

41. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
42. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
43. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
44. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
45. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
46. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

47. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
48. Wulp  ·  Numenius arquata
49. Grutto  ·  Limosa limosa
50. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
51. Steenloper  ·  Arenaria interpres
52. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
53. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
54. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
55. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
56. Witgat  ·  Tringa ochropus
57. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
58. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
59. Tureluur  ·  Tringa totanus
60. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
61. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
62. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

63. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
64. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
65. Stormmeeuw  ·  Larus canus
66. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
67. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
68. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
69. Visdief  ·  Sterna hirundo
70. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

71. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

72. Wespendief  ·  Pernis apivorus
73. Bastaardarend  ·  Clanga clanga
74. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
75. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
76. Sperwer  ·  Accipiter nisus
77. Havik  ·  Accipiter gentilis
78. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
79. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
80. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
81. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
82. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

83. Kerkuil  ·  Tyto alba

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

84. Draaihals  ·  Jynx torquilla
85. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

86. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
87. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
88. Smelleken  ·  Falco columbarius
89. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
90. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

91. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

92. Ekster  ·  Pica pica
93. Gaai  ·  Garrulus glandarius
94. Kauw  ·  Corvus monedula
95. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

96. Goudhaan  ·  Regulus regulus
97. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

98. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
99. Koolmees  ·  Parus major
100. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

101. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
102. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
103. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

104. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
105. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
106. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

107. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

108. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
109. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
110. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
111. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

112. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
113. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
114. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
115. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

116. Spotvogel  ·  Hippolais icterina

boomkruipers  ·  Certhiidae

117. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

118. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

119. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

120. Beflijster  ·  Turdus torquatus
121. Merel  ·  Turdus merula
122. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
123. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
124. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
125. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
126. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
127. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
128. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
129. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
130. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
131. Paapje  ·  Saxicola rubetra
132. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
133. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

134. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

135. Huismus  ·  Passer domesticus
136. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

137. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
138. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
139. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
140. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
141. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
142. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
143. Boompieper  ·  Anthus trivialis
144. Graspieper  ·  Anthus pratensis
145. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

146. Keep  ·  Fringilla montifringilla
147. Vink  ·  Fringilla coelebs
148. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
149. Groenling  ·  Chloris chloris
150. Kneu  ·  Linaria cannabina
151. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
152. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
153. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
154. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
155. Putter  ·  Carduelis carduelis
156. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

157. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
158. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
159. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
160. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
161. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.