Huislijst - Kerkehout Wassenaar, vanaf juli 2017 van Martijn Hammers  ·  70 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
6. Kolgans  ·  Anser albifrons

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

7. Houtduif  ·  Columba palumbus
8. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

9. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

10. Koekoek  ·  Cuculus canorus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

11. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

12. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
13. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

14. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

15. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

strandlopers  ·  Scolopacidae

16. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
17. Grutto  ·  Limosa limosa
18. Tureluur  ·  Tringa totanus
19. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

20. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
21. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
22. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
23. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

24. Wespendief  ·  Pernis apivorus
25. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
26. Sperwer  ·  Accipiter nisus
27. Havik  ·  Accipiter gentilis
28. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

29. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

30. Groene Specht  ·  Picus viridis
31. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

32. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
33. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

34. Ekster  ·  Pica pica
35. Gaai  ·  Garrulus glandarius
36. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

37. Goudhaan  ·  Regulus regulus
38. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

39. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
40. Koolmees  ·  Parus major
41. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

42. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
43. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

44. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
45. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
46. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

47. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

48. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
49. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
50. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

51. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

boomklevers  ·  Sittidae

52. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

53. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

spreeuwen  ·  Sturnidae

54. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

55. Merel  ·  Turdus merula
56. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
57. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
58. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
59. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

60. Heggenmus  ·  Prunella modularis

kwikstaarten  ·  Motacillidae

61. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
62. Boompieper  ·  Anthus trivialis
63. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

64. Keep  ·  Fringilla montifringilla
65. Vink  ·  Fringilla coelebs
66. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
67. Groenling  ·  Chloris chloris
68. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
69. Putter  ·  Carduelis carduelis
70. Sijs  ·  Spinus spinus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.