Hervester Bruch (Cat C: Gr Can Gans, Brand, Casarca, + 5 C, 3 E) van Jan Hein van Steenis  ·  186 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
9. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
12. Krooneend  ·  Netta rufina
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
16. Slobeend  ·  Spatula clypeata
17. Krakeend  ·  Mareca strepera
18. Smient  ·  Mareca penelope
19. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
20. Pijlstaart  ·  Anas acuta
21. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

22. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

23. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
27. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

28. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

29. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

30. Waterral  ·  Rallus aquaticus
31. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
32. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
33. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

34. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
36. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

37. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
38. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
39. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
40. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

41. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

42. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

43. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

44. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
45. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
46. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
47. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

48. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
49. Wulp  ·  Numenius arquata
50. Grutto  ·  Limosa limosa
51. Steenloper  ·  Arenaria interpres
52. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
53. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
54. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
55. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
56. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
57. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
58. Witgat  ·  Tringa ochropus
59. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
60. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
61. Bosruiter  ·  Tringa glareola
62. Tureluur  ·  Tringa totanus
63. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
64. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
65. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

66. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
67. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
68. Stormmeeuw  ·  Larus canus
69. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
70. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
71. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
72. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

73. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

74. Wespendief  ·  Pernis apivorus
75. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
76. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
77. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
78. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
79. Sperwer  ·  Accipiter nisus
80. Havik  ·  Accipiter gentilis
81. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
82. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
83. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
84. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
85. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

86. Steenuil  ·  Athene vidalii
87. Velduil  ·  Asio flammeus
88. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

89. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

90. Draaihals  ·  Jynx torquilla
91. Groene Specht  ·  Picus viridis
92. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
93. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
94. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
95. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

96. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
97. Smelleken  ·  Falco columbarius
98. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
99. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

100. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

101. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
102. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

103. Ekster  ·  Pica pica
104. Gaai  ·  Garrulus glandarius
105. Kauw  ·  Corvus monedula
106. Roek  ·  Corvus frugilegus
107. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
108. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

109. Goudhaan  ·  Regulus regulus
110. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

111. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

112. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
113. Koolmees  ·  Parus major
114. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
115. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
116. Matkop  ·  Poecile montanus
117. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

118. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

119. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
120. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

121. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
122. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
123. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

124. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

125. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
126. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
127. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

128. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
129. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
130. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
131. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

132. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
133. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

134. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
135. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
136. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
137. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

138. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

139. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

140. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

141. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

142. Beflijster  ·  Turdus torquatus
143. Merel  ·  Turdus merula
144. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
145. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
146. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
147. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
148. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
149. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
150. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
151. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
152. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
153. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
154. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
155. Paapje  ·  Saxicola rubetra
156. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
157. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

158. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

159. Huismus  ·  Passer domesticus
160. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

161. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
162. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
163. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
164. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
165. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
166. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
167. Boompieper  ·  Anthus trivialis
168. Graspieper  ·  Anthus pratensis
169. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
170. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

171. Keep  ·  Fringilla montifringilla
172. Vink  ·  Fringilla coelebs
173. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
174. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
175. Groenling  ·  Chloris chloris
176. Kneu  ·  Linaria cannabina
177. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
178. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
179. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
180. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
181. Putter  ·  Carduelis carduelis
182. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
183. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

184. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
185. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
186. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.