Big Day Flevoland, 25 mei 2017 van Hugo Wieleman  ·  138 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
6. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
7. Krooneend  ·  Netta rufina
8. Tafeleend  ·  Aythya ferina
9. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
10. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
11. Slobeend  ·  Spatula clypeata
12. Krakeend  ·  Mareca strepera
13. Smient  ·  Mareca penelope
14. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
15. Pijlstaart  ·  Anas acuta
16. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

17. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

18. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
19. Fuut  ·  Podiceps cristatus
20. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

21. Holenduif  ·  Columba oenas
22. Houtduif  ·  Columba palumbus
23. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
24. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

25. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

26. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

27. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
28. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

29. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

30. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
31. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
32. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
33. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

34. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

35. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

36. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

37. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
38. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

39. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
40. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
41. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

42. Wulp  ·  Numenius arquata
43. Grutto  ·  Limosa limosa
44. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
45. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
46. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
47. Tureluur  ·  Tringa totanus
48. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
49. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

50. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
51. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
52. Stormmeeuw  ·  Larus canus
53. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
54. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
55. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
56. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
57. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
58. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
59. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

60. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
61. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
62. Sperwer  ·  Accipiter nisus
63. Havik  ·  Accipiter gentilis
64. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
65. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

66. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

67. Steenuil  ·  Athene vidalii
68. Ransuil  ·  Asio otus
69. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

70. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

71. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

72. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
73. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
74. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

75. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

76. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

77. Ekster  ·  Pica pica
78. Gaai  ·  Garrulus glandarius
79. Kauw  ·  Corvus monedula
80. Roek  ·  Corvus frugilegus
81. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
82. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

83. Goudhaan  ·  Regulus regulus
84. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

85. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
86. Koolmees  ·  Parus major
87. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
88. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

89. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

90. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

91. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
92. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
93. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

94. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

95. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

96. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
97. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

98. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
99. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
100. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
101. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

102. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
103. Krekelzanger  ·  Locustella fluviatilis
104. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

105. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
106. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
107. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
108. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
109. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

110. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

111. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

112. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

113. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

114. Merel  ·  Turdus merula
115. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
116. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
117. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
118. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
119. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
120. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
121. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
122. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
123. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
124. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

125. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

126. Huismus  ·  Passer domesticus
127. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

128. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
129. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
130. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
131. Boompieper  ·  Anthus trivialis
132. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

133. Vink  ·  Fringilla coelebs
134. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
135. Groenling  ·  Chloris chloris
136. Kneu  ·  Linaria cannabina
137. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

138. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.