Bigday werkgebied VWG Den Helder eo 6 mei 2017 van Mario Renden  ·  131 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Eider  ·  Somateria mollissima
6. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
7. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
8. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
9. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
17. Pijlstaart  ·  Anas acuta
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

19. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

20. Holenduif  ·  Columba oenas
21. Houtduif  ·  Columba palumbus
22. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

23. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

24. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

25. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
26. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

27. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

28. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

ibissen  ·  Threskiornithidae

29. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

30. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

31. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

32. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

33. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

34. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
35. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
36. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
37. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

38. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
39. Wulp  ·  Numenius arquata
40. Grutto  ·  Limosa limosa
41. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
42. Steenloper  ·  Arenaria interpres
43. Kanoet  ·  Calidris canutus
44. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
45. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
46. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
47. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
48. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
49. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
50. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
51. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
52. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
53. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
54. Bosruiter  ·  Tringa glareola
55. Tureluur  ·  Tringa totanus
56. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

57. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
58. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
59. Stormmeeuw  ·  Larus canus
60. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
61. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
62. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
63. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
64. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
65. Visdief  ·  Sterna hirundo
66. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

67. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

68. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
69. Havik  ·  Accipiter gentilis
70. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

71. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

72. Ransuil  ·  Asio otus

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

73. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

74. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
75. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
76. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

77. Ekster  ·  Pica pica
78. Gaai  ·  Garrulus glandarius
79. Kauw  ·  Corvus monedula
80. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

81. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

82. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
83. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

84. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
85. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

86. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
87. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
88. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

89. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

90. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

91. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
92. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
93. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

94. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
95. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
96. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
97. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

98. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

99. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
100. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomkruipers  ·  Certhiidae

101. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

102. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

103. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

104. Beflijster  ·  Turdus torquatus
105. Merel  ·  Turdus merula
106. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
107. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
108. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
109. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
110. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
111. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
112. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
113. Paapje  ·  Saxicola rubetra
114. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
115. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

116. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

117. Huismus  ·  Passer domesticus
118. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

119. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
120. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
121. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
122. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
123. Boompieper  ·  Anthus trivialis
124. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

125. Vink  ·  Fringilla coelebs
126. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
127. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
128. Groenling  ·  Chloris chloris
129. Kneu  ·  Linaria cannabina
130. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

131. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.