Big Day IJsselmonde 2017 van Laurens van der Wind  ·  117 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
7. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
8. Tafeleend  ·  Aythya ferina
9. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
10. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
11. Slobeend  ·  Spatula clypeata
12. Krakeend  ·  Mareca strepera
13. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

14. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

15. Holenduif  ·  Columba oenas
16. Houtduif  ·  Columba palumbus
17. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

18. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

19. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

20. Waterral  ·  Rallus aquaticus
21. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
22. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

23. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

24. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
25. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
26. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
27. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

28. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

29. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

30. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

31. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
32. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

33. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
34. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
35. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

36. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
37. Grutto  ·  Limosa limosa
38. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
39. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
40. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
41. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

42. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
43. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
44. Stormmeeuw  ·  Larus canus
45. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
46. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
47. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
48. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
49. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
50. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

51. Wespendief  ·  Pernis apivorus
52. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
53. Sperwer  ·  Accipiter nisus
54. Havik  ·  Accipiter gentilis
55. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

56. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

57. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

58. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

59. Groene Specht  ·  Picus viridis
60. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
61. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

62. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
63. Smelleken  ·  Falco columbarius
64. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
65. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

66. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

67. Ekster  ·  Pica pica
68. Gaai  ·  Garrulus glandarius
69. Kauw  ·  Corvus monedula
70. Roek  ·  Corvus frugilegus
71. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

72. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
73. Koolmees  ·  Parus major
74. Matkop  ·  Poecile montanus

zwaluwen  ·  Hirundinidae

75. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
76. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
77. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

78. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

79. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

80. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
81. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

82. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
83. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
84. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
85. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

86. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
87. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

88. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
89. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
90. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomkruipers  ·  Certhiidae

91. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

92. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

93. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

94. Merel  ·  Turdus merula
95. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
96. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
97. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
98. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
99. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
100. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
101. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
102. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
103. Paapje  ·  Saxicola rubetra
104. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
105. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

106. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

107. Huismus  ·  Passer domesticus
108. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

109. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
110. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
111. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
112. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba

vinken  ·  Fringillidae

113. Vink  ·  Fringilla coelebs
114. Groenling  ·  Chloris chloris
115. Kneu  ·  Linaria cannabina
116. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

117. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.