Biesbosch lijst van Toy Janssen  ·  179 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
13. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
14. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
20. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
21. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
22. Slobeend  ·  Spatula clypeata
23. Krakeend  ·  Mareca strepera
24. Smient  ·  Mareca penelope
25. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
26. Pijlstaart  ·  Anas acuta
27. Wintertaling  ·  Anas crecca
28. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

29. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

30. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
31. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

32. Holenduif  ·  Columba oenas
33. Houtduif  ·  Columba palumbus
34. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
35. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

36. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

37. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

38. Waterral  ·  Rallus aquaticus
39. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
40. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

41. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
42. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
43. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
44. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
45. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
46. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
47. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

48. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
49. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

50. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

51. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

52. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
53. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

54. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
55. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
56. Aziatische Goudplevier  ·  Pluvialis fulva
57. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
58. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
59. Kievit  ·  Vanellus vanellus
60. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

61. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
62. Wulp  ·  Numenius arquata
63. Grutto  ·  Limosa limosa
64. Steenloper  ·  Arenaria interpres
65. Kanoet  ·  Calidris canutus
66. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
67. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
68. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
69. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
70. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
71. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
72. Bairds Strandloper  ·  Calidris bairdii
73. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
74. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
75. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
76. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
77. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
78. Witgat  ·  Tringa ochropus
79. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
80. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
81. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
82. Bosruiter  ·  Tringa glareola
83. Tureluur  ·  Tringa totanus
84. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

85. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
86. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
87. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
88. Stormmeeuw  ·  Larus canus
89. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
90. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
91. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
92. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
93. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
94. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
95. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
96. Visdief  ·  Sterna hirundo
97. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

98. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

99. Wespendief  ·  Pernis apivorus
100. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
101. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
102. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
103. Sperwer  ·  Accipiter nisus
104. Havik  ·  Accipiter gentilis
105. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
106. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

107. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

108. Draaihals  ·  Jynx torquilla
109. Groene Specht  ·  Picus viridis
110. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

111. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
112. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
113. Smelleken  ·  Falco columbarius
114. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
115. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

116. Ekster  ·  Pica pica
117. Gaai  ·  Garrulus glandarius
118. Kauw  ·  Corvus monedula
119. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

120. Goudhaan  ·  Regulus regulus

buidelmezen  ·  Remizidae

121. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

122. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
123. Koolmees  ·  Parus major
124. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

125. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

126. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

127. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
128. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
129. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

130. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

131. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

132. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
133. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

134. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
135. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
136. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
137. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

138. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
139. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

140. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
141. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
142. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
143. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
144. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
145. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon

boomkruipers  ·  Certhiidae

146. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

147. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

148. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

149. Beflijster  ·  Turdus torquatus
150. Merel  ·  Turdus merula
151. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
152. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
153. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
154. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
155. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
156. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
157. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
158. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
159. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
160. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
161. Paapje  ·  Saxicola rubetra
162. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
163. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

164. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

165. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

166. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
167. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
168. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
169. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
170. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
171. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii
172. Graspieper  ·  Anthus pratensis
173. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

174. Vink  ·  Fringilla coelebs
175. Groenling  ·  Chloris chloris
176. Kneu  ·  Linaria cannabina
177. Putter  ·  Carduelis carduelis
178. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

179. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.