Huislijst van Robert van Tiel  ·  127 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
7. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

8. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

9. Holenduif  ·  Columba oenas
10. Houtduif  ·  Columba palumbus
11. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
12. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

13. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

14. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

15. Waterral  ·  Rallus aquaticus
16. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
17. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

18. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

19. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

20. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
21. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
22. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

23. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

plevieren  ·  Charadriidae

24. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
25. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

26. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
27. Wulp  ·  Numenius arquata
28. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
29. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

meeuwen  ·  Laridae

30. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
31. Stormmeeuw  ·  Larus canus
32. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
33. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
34. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
35. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

36. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

37. Wespendief  ·  Pernis apivorus
38. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
39. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
40. Sperwer  ·  Accipiter nisus
41. Havik  ·  Accipiter gentilis
42. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
43. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
44. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

45. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

46. Steenuil  ·  Athene vidalii
47. Ransuil  ·  Asio otus
48. Bosuil  ·  Strix aluco
49. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

50. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

51. Draaihals  ·  Jynx torquilla
52. Groene Specht  ·  Picus viridis
53. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
54. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
55. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

56. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
57. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
58. Smelleken  ·  Falco columbarius
59. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
60. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

61. Ekster  ·  Pica pica
62. Gaai  ·  Garrulus glandarius
63. Kauw  ·  Corvus monedula
64. Roek  ·  Corvus frugilegus
65. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
66. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

67. Goudhaan  ·  Regulus regulus
68. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

69. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
70. Koolmees  ·  Parus major
71. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
72. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
73. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

74. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
75. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

76. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
77. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
78. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

79. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

80. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
81. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

82. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
83. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
84. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
85. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

86. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

pestvogels  ·  Bombycillidae

87. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

88. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

89. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

90. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

91. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

92. Beflijster  ·  Turdus torquatus
93. Merel  ·  Turdus merula
94. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
95. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
96. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
97. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
98. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
99. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
100. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
101. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
102. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca

heggenmussen  ·  Prunellidae

103. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

104. Huismus  ·  Passer domesticus
105. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

106. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
107. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
108. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
109. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
110. Duinpieper  ·  Anthus campestris
111. Boompieper  ·  Anthus trivialis
112. Graspieper  ·  Anthus pratensis
113. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

114. Keep  ·  Fringilla montifringilla
115. Vink  ·  Fringilla coelebs
116. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
117. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
118. Groenling  ·  Chloris chloris
119. Kneu  ·  Linaria cannabina
120. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
121. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
122. Putter  ·  Carduelis carduelis
123. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
124. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

125. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
126. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
127. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.