Huislijst van Robert van Tiel  ·  128 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
7. Pijlstaart  ·  Anas acuta
8. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

9. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

10. Holenduif  ·  Columba oenas
11. Houtduif  ·  Columba palumbus
12. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
13. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

14. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

15. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

16. Waterral  ·  Rallus aquaticus
17. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
18. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

19. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

20. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

21. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
22. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
23. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

24. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

plevieren  ·  Charadriidae

25. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
26. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

27. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
28. Wulp  ·  Numenius arquata
29. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
30. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

meeuwen  ·  Laridae

31. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
32. Stormmeeuw  ·  Larus canus
33. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
34. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
35. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
36. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

37. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

38. Wespendief  ·  Pernis apivorus
39. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
40. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
41. Sperwer  ·  Accipiter nisus
42. Havik  ·  Accipiter gentilis
43. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
44. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
45. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

46. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

47. Steenuil  ·  Athene vidalii
48. Ransuil  ·  Asio otus
49. Bosuil  ·  Strix aluco
50. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

51. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

52. Draaihals  ·  Jynx torquilla
53. Groene Specht  ·  Picus viridis
54. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
55. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
56. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

57. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
58. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
59. Smelleken  ·  Falco columbarius
60. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
61. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

62. Ekster  ·  Pica pica
63. Gaai  ·  Garrulus glandarius
64. Kauw  ·  Corvus monedula
65. Roek  ·  Corvus frugilegus
66. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
67. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

68. Goudhaan  ·  Regulus regulus
69. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

70. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
71. Koolmees  ·  Parus major
72. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
73. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
74. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

75. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
76. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

77. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
78. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
79. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

80. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

81. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
82. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

83. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
84. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
85. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
86. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

87. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

pestvogels  ·  Bombycillidae

88. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

89. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

90. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

91. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

92. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

93. Beflijster  ·  Turdus torquatus
94. Merel  ·  Turdus merula
95. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
96. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
97. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
98. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
99. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
100. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
101. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
102. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
103. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca

heggenmussen  ·  Prunellidae

104. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

105. Huismus  ·  Passer domesticus
106. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

107. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
108. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
109. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
110. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
111. Duinpieper  ·  Anthus campestris
112. Boompieper  ·  Anthus trivialis
113. Graspieper  ·  Anthus pratensis
114. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

115. Keep  ·  Fringilla montifringilla
116. Vink  ·  Fringilla coelebs
117. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
118. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
119. Groenling  ·  Chloris chloris
120. Kneu  ·  Linaria cannabina
121. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
122. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
123. Putter  ·  Carduelis carduelis
124. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
125. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

126. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
127. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
128. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.