Tuinlijst van Rob Bekebrede  ·  179 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Dwerggans  ·  Anser erythropus
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
13. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
18. Slobeend  ·  Spatula clypeata
19. Krakeend  ·  Mareca strepera
20. Smient  ·  Mareca penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Pijlstaart  ·  Anas acuta
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

24. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
25. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

28. Holenduif  ·  Columba oenas
29. Houtduif  ·  Columba palumbus
30. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

31. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

32. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

33. Waterral  ·  Rallus aquaticus
34. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
35. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
36. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

37. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

38. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
39. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

40. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
41. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
44. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

45. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
46. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

47. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

48. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

49. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

50. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
51. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
52. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
53. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
54. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
55. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

56. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
57. Wulp  ·  Numenius arquata
58. Grutto  ·  Limosa limosa
59. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
60. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
61. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
62. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
63. Witgat  ·  Tringa ochropus
64. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
65. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
66. Bosruiter  ·  Tringa glareola
67. Tureluur  ·  Tringa totanus
68. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
69. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
70. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

71. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
72. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

73. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
74. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
75. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
76. Stormmeeuw  ·  Larus canus
77. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
78. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
79. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
80. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
81. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
82. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
83. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
84. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

85. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

86. Wespendief  ·  Pernis apivorus
87. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
88. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
89. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
90. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
91. Sperwer  ·  Accipiter nisus
92. Havik  ·  Accipiter gentilis
93. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
94. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
95. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
96. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
97. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

98. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

99. Ransuil  ·  Asio otus
100. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

101. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

102. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

103. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

104. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
105. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
106. Smelleken  ·  Falco columbarius
107. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
108. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

109. Ekster  ·  Pica pica
110. Gaai  ·  Garrulus glandarius
111. Kauw  ·  Corvus monedula
112. Roek  ·  Corvus frugilegus
113. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
114. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

115. Goudhaan  ·  Regulus regulus
116. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

117. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
118. Koolmees  ·  Parus major
119. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

120. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

121. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
122. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
123. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

124. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

125. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
126. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
127. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
128. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

129. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
130. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
131. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
132. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

133. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
134. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

135. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
136. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
137. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
138. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomkruipers  ·  Certhiidae

139. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

140. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

141. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

142. Beflijster  ·  Turdus torquatus
143. Merel  ·  Turdus merula
144. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
145. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
146. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
147. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
148. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
149. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
150. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
151. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
152. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
153. Paapje  ·  Saxicola rubetra

heggenmussen  ·  Prunellidae

154. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

155. Huismus  ·  Passer domesticus
156. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

157. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
158. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
159. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
160. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
161. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
162. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
163. Mongoolse Pieper  ·  Anthus godlewskii
164. Duinpieper  ·  Anthus campestris
165. Boompieper  ·  Anthus trivialis
166. Graspieper  ·  Anthus pratensis
167. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

168. Keep  ·  Fringilla montifringilla
169. Vink  ·  Fringilla coelebs
170. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
171. Groenling  ·  Chloris chloris
172. Kneu  ·  Linaria cannabina
173. Frater  ·  Linaria flavirostris
174. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
175. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
176. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
177. Putter  ·  Carduelis carduelis
178. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

179. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.