Tuinlijst van Kees de Vries  ·  98 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Krakeend  ·  Mareca strepera
8. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

9. Holenduif  ·  Columba oenas
10. Houtduif  ·  Columba palumbus
11. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

12. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

13. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

14. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

15. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

16. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

17. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
18. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

19. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

20. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

21. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
22. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

23. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
24. Wulp  ·  Numenius arquata
25. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos

meeuwen  ·  Laridae

26. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
27. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
28. Stormmeeuw  ·  Larus canus
29. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
30. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
31. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
32. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

33. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

34. Wespendief  ·  Pernis apivorus
35. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
36. Sperwer  ·  Accipiter nisus
37. Havik  ·  Accipiter gentilis
38. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
39. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
40. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

41. Ransuil  ·  Asio otus
42. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

43. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

44. Groene Specht  ·  Picus viridis
45. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

46. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
47. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
48. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

49. Ekster  ·  Pica pica
50. Gaai  ·  Garrulus glandarius
51. Kauw  ·  Corvus monedula
52. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
53. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

54. Goudhaan  ·  Regulus regulus
55. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

56. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
57. Koolmees  ·  Parus major
58. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
59. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
60. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

61. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

62. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
63. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
64. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

65. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

66. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
67. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

68. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
69. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca

boomklevers  ·  Sittidae

70. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

71. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

72. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

73. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

74. Merel  ·  Turdus merula
75. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
76. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
77. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
78. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
79. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
80. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
81. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus

heggenmussen  ·  Prunellidae

82. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

83. Huismus  ·  Passer domesticus
84. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

85. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
86. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
87. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
88. Boompieper  ·  Anthus trivialis
89. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

90. Keep  ·  Fringilla montifringilla
91. Vink  ·  Fringilla coelebs
92. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
93. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
94. Groenling  ·  Chloris chloris
95. Kneu  ·  Linaria cannabina
96. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
97. Putter  ·  Carduelis carduelis
98. Sijs  ·  Spinus spinus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.