Tuinlijst van Kees de Vries  ·  90 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

7. Holenduif  ·  Columba oenas
8. Houtduif  ·  Columba palumbus
9. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

10. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

11. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

12. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

13. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

14. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

15. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
16. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

17. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

18. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

19. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

20. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
21. Wulp  ·  Numenius arquata
22. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos

meeuwen  ·  Laridae

23. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
24. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
25. Stormmeeuw  ·  Larus canus
26. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
27. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
28. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
29. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

30. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

31. Wespendief  ·  Pernis apivorus
32. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
33. Sperwer  ·  Accipiter nisus
34. Havik  ·  Accipiter gentilis
35. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
36. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
37. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

38. Ransuil  ·  Asio otus
39. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

40. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

41. Groene Specht  ·  Picus viridis
42. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

43. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
44. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
45. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

46. Ekster  ·  Pica pica
47. Gaai  ·  Garrulus glandarius
48. Kauw  ·  Corvus monedula
49. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
50. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

51. Goudhaan  ·  Regulus regulus
52. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

53. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
54. Koolmees  ·  Parus major
55. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
56. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
57. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

58. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

59. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
60. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
61. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

62. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

63. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

64. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
65. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca

boomklevers  ·  Sittidae

66. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

67. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

68. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

69. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

70. Merel  ·  Turdus merula
71. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
72. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
73. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
74. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
75. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus

heggenmussen  ·  Prunellidae

76. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

77. Huismus  ·  Passer domesticus
78. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

79. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
80. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
81. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
82. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

83. Keep  ·  Fringilla montifringilla
84. Vink  ·  Fringilla coelebs
85. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
86. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
87. Groenling  ·  Chloris chloris
88. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
89. Putter  ·  Carduelis carduelis
90. Sijs  ·  Spinus spinus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.