ZH-Big Day 2016, 8 mei (+ Daniel Benders, Danny Laponder) van Garry Bakker  ·  151 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Eider  ·  Somateria mollissima
7. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
8. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Krooneend  ·  Netta rufina
11. Tafeleend  ·  Aythya ferina
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Zomertaling  ·  Anas querquedula
14. Slobeend  ·  Anas clypeata
15. Krakeend  ·  Anas strepera
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
17. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

18. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

19. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
20. Fuut  ·  Podiceps cristatus
21. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

22. Holenduif  ·  Columba oenas
23. Houtduif  ·  Columba palumbus
24. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
25. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

26. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

27. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

28. Waterral  ·  Rallus aquaticus
29. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
30. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

31. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

32. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

33. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
34. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
35. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
36. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

37. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

38. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

39. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
40. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

41. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

42. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

43. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
44. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
45. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
46. Kievit  ·  Vanellus vanellus
47. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

48. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
49. Wulp  ·  Numenius arquata
50. Grutto  ·  Limosa limosa
51. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
52. Steenloper  ·  Arenaria interpres
53. Kanoet  ·  Calidris canutus
54. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
55. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
56. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
57. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
58. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
59. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
60. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
61. Bosruiter  ·  Tringa glareola
62. Tureluur  ·  Tringa totanus
63. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

meeuwen  ·  Laridae

64. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
65. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
66. Stormmeeuw  ·  Larus canus
67. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
68. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
69. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
70. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
71. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
72. Visdief  ·  Sterna hirundo
73. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
74. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

75. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

76. Vale Gier  ·  Gyps fulvus
77. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
78. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
79. Sperwer  ·  Accipiter nisus
80. Havik  ·  Accipiter gentilis
81. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
82. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

83. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

84. Steenuil  ·  Athene vidalii
85. Ransuil  ·  Asio otus
86. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

87. Groene Specht  ·  Picus viridis
88. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
89. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

90. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
91. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
92. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

93. Ekster  ·  Pica pica
94. Gaai  ·  Garrulus glandarius
95. Kauw  ·  Corvus monedula
96. Roek  ·  Corvus frugilegus
97. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

98. Goudhaan  ·  Regulus regulus
99. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

100. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
101. Koolmees  ·  Parus major
102. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

103. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

104. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
105. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

106. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
107. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
108. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

109. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

110. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

111. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
112. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus
113. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

114. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
115. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
116. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
117. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

118. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
119. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

120. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
121. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

122. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

123. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

124. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

125. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

126. Merel  ·  Turdus merula
127. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
128. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
129. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
130. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
131. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
132. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
133. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
134. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

135. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

136. Huismus  ·  Passer domesticus
137. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

138. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
139. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
140. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
141. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
142. Boompieper  ·  Anthus trivialis
143. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

144. Vink  ·  Fringilla coelebs
145. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
146. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
147. Groenling  ·  Chloris chloris
148. Kneu  ·  Linaria cannabina
149. Putter  ·  Carduelis carduelis
150. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

151. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.