Victor Eggenhuizen - Big Day Flevoland 2016 van Victor Eggenhuizen  ·  149 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
7. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
8. Krooneend  ·  Netta rufina
9. Tafeleend  ·  Aythya ferina
10. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
11. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
12. Slobeend  ·  Spatula clypeata
13. Krakeend  ·  Mareca strepera
14. Smient  ·  Mareca penelope
15. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
16. Pijlstaart  ·  Anas acuta
17. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

18. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

19. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
20. Fuut  ·  Podiceps cristatus
21. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

22. Holenduif  ·  Columba oenas
23. Houtduif  ·  Columba palumbus
24. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

25. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

26. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

27. Waterral  ·  Rallus aquaticus
28. Kwartelkoning  ·  Crex crex
29. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
30. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

31. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

32. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
33. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
34. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

35. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

36. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

37. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

38. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
39. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

40. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
41. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
42. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
43. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

44. Wulp  ·  Numenius arquata
45. Grutto  ·  Limosa limosa
46. Kanoet  ·  Calidris canutus
47. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
48. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
49. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
50. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
51. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
52. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
53. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
54. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
55. Bosruiter  ·  Tringa glareola
56. Tureluur  ·  Tringa totanus
57. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

meeuwen  ·  Laridae

58. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
59. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
60. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
61. Stormmeeuw  ·  Larus canus
62. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
63. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
64. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
65. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
66. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
67. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
68. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

69. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

70. Wespendief  ·  Pernis apivorus
71. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
72. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
73. Sperwer  ·  Accipiter nisus
74. Havik  ·  Accipiter gentilis
75. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
76. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

77. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

78. Steenuil  ·  Athene vidalii
79. Ransuil  ·  Asio otus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

80. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

81. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

82. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
83. Smelleken  ·  Falco columbarius
84. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
85. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

86. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

87. Ekster  ·  Pica pica
88. Gaai  ·  Garrulus glandarius
89. Kauw  ·  Corvus monedula
90. Roek  ·  Corvus frugilegus
91. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
92. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

93. Goudhaan  ·  Regulus regulus
94. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

95. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
96. Koolmees  ·  Parus major
97. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
98. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

99. Baardman  ·  Panurus biarmicus

zwaluwen  ·  Hirundinidae

100. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
101. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
102. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

103. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

104. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

105. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
106. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

107. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
108. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
109. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
110. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

111. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
112. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

113. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
114. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
115. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
116. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

117. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

118. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

119. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

120. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

121. Merel  ·  Turdus merula
122. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
123. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
124. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
125. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
126. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
127. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
128. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
129. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
130. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
131. Paapje  ·  Saxicola rubetra
132. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
133. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

134. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

135. Huismus  ·  Passer domesticus
136. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

137. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
138. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
139. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
140. Boompieper  ·  Anthus trivialis
141. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

142. Vink  ·  Fringilla coelebs
143. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
144. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
145. Groenling  ·  Chloris chloris
146. Kneu  ·  Linaria cannabina
147. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
148. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

149. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.