Big Day Limburg 8 mei 2016 - Frank, Dennis, Ivo Meeuwissen en Raymond Pahlplatz van Ivo Meeuwissen  ·  142 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
6. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
7. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
8. Tafeleend  ·  Aythya ferina
9. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
10. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
11. Slobeend  ·  Spatula clypeata
12. Krakeend  ·  Mareca strepera
13. Smient  ·  Mareca penelope
14. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
15. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

16. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

17. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
18. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

19. Holenduif  ·  Columba oenas
20. Houtduif  ·  Columba palumbus
21. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
22. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

23. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

24. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

25. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

26. Waterral  ·  Rallus aquaticus
27. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
28. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

29. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

30. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
31. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

32. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

33. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

34. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

35. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
36. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
37. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

38. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
39. Wulp  ·  Numenius arquata
40. Grutto  ·  Limosa limosa
41. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
42. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
43. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
44. Bosruiter  ·  Tringa glareola
45. Tureluur  ·  Tringa totanus
46. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
47. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

48. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
49. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
50. Stormmeeuw  ·  Larus canus
51. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
52. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
53. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
54. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
55. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
56. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

57. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
58. Sperwer  ·  Accipiter nisus
59. Havik  ·  Accipiter gentilis
60. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
61. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

62. Steenuil  ·  Athene vidalii
63. Bosuil  ·  Strix aluco
64. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

65. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

66. Groene Specht  ·  Picus viridis
67. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
68. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
69. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

70. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
71. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
72. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
73. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

74. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

75. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

76. Ekster  ·  Pica pica
77. Gaai  ·  Garrulus glandarius
78. Kauw  ·  Corvus monedula
79. Roek  ·  Corvus frugilegus
80. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

81. Goudhaan  ·  Regulus regulus
82. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

83. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
84. Koolmees  ·  Parus major
85. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
86. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
87. Matkop  ·  Poecile montanus
88. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

89. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
90. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

91. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
92. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
93. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

94. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

95. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
96. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
97. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

98. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
99. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
100. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
101. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

102. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
103. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

104. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
105. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
106. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomklevers  ·  Sittidae

107. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

108. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
109. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

110. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

111. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

112. Merel  ·  Turdus merula
113. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
114. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
115. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
116. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
117. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
118. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
119. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
120. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
121. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
122. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
123. Paapje  ·  Saxicola rubetra
124. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
125. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

126. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

127. Huismus  ·  Passer domesticus
128. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

129. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
130. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
131. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
132. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
133. Boompieper  ·  Anthus trivialis
134. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

135. Vink  ·  Fringilla coelebs
136. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
137. Groenling  ·  Chloris chloris
138. Kneu  ·  Linaria cannabina
139. Putter  ·  Carduelis carduelis
140. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus

gorzen  ·  Emberizidae

141. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
142. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.