Vanuit-huislijst Onstwedde van Rik Wever  ·  128 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Smient  ·  Mareca penelope
13. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

14. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

15. Holenduif  ·  Columba oenas
16. Houtduif  ·  Columba palumbus
17. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
18. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

19. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

20. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

21. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
22. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

23. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

24. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
25. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

26. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
27. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
28. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

29. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

30. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

31. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

32. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
33. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
34. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

35. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
36. Wulp  ·  Numenius arquata
37. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
38. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
39. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
40. Witgat  ·  Tringa ochropus
41. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
42. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
43. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

44. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
45. Stormmeeuw  ·  Larus canus
46. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
47. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
48. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

49. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

50. Wespendief  ·  Pernis apivorus
51. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
52. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
53. Sperwer  ·  Accipiter nisus
54. Havik  ·  Accipiter gentilis
55. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
56. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
57. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
58. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

59. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

60. Ransuil  ·  Asio otus
61. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

62. Groene Specht  ·  Picus viridis
63. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
64. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

65. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
66. Smelleken  ·  Falco columbarius
67. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
68. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

69. Ekster  ·  Pica pica
70. Gaai  ·  Garrulus glandarius
71. Kauw  ·  Corvus monedula
72. Roek  ·  Corvus frugilegus
73. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

74. Goudhaan  ·  Regulus regulus
75. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

76. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
77. Koolmees  ·  Parus major
78. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
79. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

80. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
81. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

82. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
83. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
84. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

85. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

86. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
87. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

88. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
89. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
90. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
91. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

92. Spotvogel  ·  Hippolais icterina

boomklevers  ·  Sittidae

93. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

94. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

95. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

96. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

97. Beflijster  ·  Turdus torquatus
98. Merel  ·  Turdus merula
99. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
100. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
101. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
102. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
103. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
104. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
105. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
106. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
107. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

108. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

109. Huismus  ·  Passer domesticus
110. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

111. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
112. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
113. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
114. Boompieper  ·  Anthus trivialis
115. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

116. Keep  ·  Fringilla montifringilla
117. Vink  ·  Fringilla coelebs
118. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
119. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
120. Groenling  ·  Chloris chloris
121. Kneu  ·  Linaria cannabina
122. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
123. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
124. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
125. Putter  ·  Carduelis carduelis
126. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

127. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
128. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.