Huislijst (Scherpenzeel) van Sven Valkenburg  ·  117 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Krakeend  ·  Mareca strepera
10. Smient  ·  Mareca penelope
11. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
12. Pijlstaart  ·  Anas acuta
13. Wintertaling  ·  Anas crecca

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

14. Holenduif  ·  Columba oenas
15. Houtduif  ·  Columba palumbus
16. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

17. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

18. Waterral  ·  Rallus aquaticus
19. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
20. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

21. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

22. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

23. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
24. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
25. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

26. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

27. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

28. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

29. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

30. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
31. Wulp  ·  Numenius arquata
32. Grutto  ·  Limosa limosa
33. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
34. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
35. Witgat  ·  Tringa ochropus
36. Tureluur  ·  Tringa totanus
37. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

38. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
39. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
40. Stormmeeuw  ·  Larus canus
41. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
42. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
43. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
44. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

45. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

46. Wespendief  ·  Pernis apivorus
47. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
48. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
49. Sperwer  ·  Accipiter nisus
50. Havik  ·  Accipiter gentilis
51. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
52. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
53. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

54. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

55. Steenuil  ·  Athene vidalii
56. Ransuil  ·  Asio otus
57. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

58. Groene Specht  ·  Picus viridis
59. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
60. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

61. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
62. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
63. Smelleken  ·  Falco columbarius
64. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

65. Ekster  ·  Pica pica
66. Gaai  ·  Garrulus glandarius
67. Kauw  ·  Corvus monedula
68. Roek  ·  Corvus frugilegus
69. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
70. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

71. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

72. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
73. Koolmees  ·  Parus major
74. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

75. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
76. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

77. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
78. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
79. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

80. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

81. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
82. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

83. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
84. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin

boomklevers  ·  Sittidae

85. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

86. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

87. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

88. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

89. Merel  ·  Turdus merula
90. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
91. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
92. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
93. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
94. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

95. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

96. Huismus  ·  Passer domesticus
97. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

98. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
99. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
100. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
101. Boompieper  ·  Anthus trivialis
102. Graspieper  ·  Anthus pratensis
103. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

104. Keep  ·  Fringilla montifringilla
105. Vink  ·  Fringilla coelebs
106. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
107. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
108. Groenling  ·  Chloris chloris
109. Kneu  ·  Linaria cannabina
110. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
111. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
112. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
113. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
114. Putter  ·  Carduelis carduelis
115. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
116. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

117. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.