Europese lijst vanaf 2015 van Aaron Meijer  ·  158 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Eider  ·  Somateria mollissima
7. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
8. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
9. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
12. Krooneend  ·  Netta rufina
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

20. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

21. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus
24. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
25. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

26. Holenduif  ·  Columba oenas
27. Houtduif  ·  Columba palumbus
28. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

29. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

30. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

31. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
32. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

33. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

34. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

36. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus

reigers  ·  Ardeidae

37. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
38. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
39. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
40. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

41. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
42. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

43. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
44. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

45. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

46. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
47. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

48. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
49. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
50. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

51. Wulp  ·  Numenius arquata
52. Grutto  ·  Limosa limosa
53. Steenloper  ·  Arenaria interpres
54. Kanoet  ·  Calidris canutus
55. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
56. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
57. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
58. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
59. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
60. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
61. Tureluur  ·  Tringa totanus
62. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

63. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
64. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
65. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
66. Audouins Meeuw  ·  Larus audouinii
67. Stormmeeuw  ·  Larus canus
68. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
69. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
70. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
71. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
72. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
73. Visdief  ·  Sterna hirundo
74. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
75. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

76. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

77. Dwergarend  ·  Aquila pennata
78. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
79. Sperwer  ·  Accipiter nisus
80. Havik  ·  Accipiter gentilis
81. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
82. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
83. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

84. Ransuil  ·  Asio otus

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

85. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

86. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

87. Groene Specht  ·  Picus viridis
88. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
89. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
90. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

91. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
92. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
93. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

94. Klapekster  ·  Lanius excubitor
95. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

96. Ekster  ·  Pica pica
97. Gaai  ·  Garrulus glandarius
98. Kauw  ·  Corvus monedula
99. Roek  ·  Corvus frugilegus
100. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
101. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

102. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

103. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
104. Koolmees  ·  Parus major
105. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
106. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
107. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

108. Baardman  ·  Panurus biarmicus

zwaluwen  ·  Hirundinidae

109. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
110. Rotszwaluw  ·  Ptyonoprogne rupestris
111. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
112. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

113. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

114. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
115. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
116. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

117. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
118. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
119. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
120. Kleine Zwartkop  ·  Sylvia melanocephala
121. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

122. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

123. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

124. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

125. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

126. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

127. Beflijster  ·  Turdus torquatus
128. Merel  ·  Turdus merula
129. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
130. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
131. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
132. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
133. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
134. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
135. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
136. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
137. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
138. Paapje  ·  Saxicola rubetra
139. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
140. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

141. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

142. Huismus  ·  Passer domesticus
143. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

144. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
145. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
146. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
147. Graspieper  ·  Anthus pratensis
148. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

149. Vink  ·  Fringilla coelebs
150. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
151. Groenling  ·  Chloris chloris
152. Kneu  ·  Linaria cannabina
153. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
154. Putter  ·  Carduelis carduelis
155. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
156. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

157. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
158. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.