handsoorten buitenland van Steven Wytema  ·  7 soorten

Soort

CHARADRIIFORMES

strandlopers  ·  Scolopacidae

1. Grijze Strandloper  ·  Calidris pusilla

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

2. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
3. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

struikzangers  ·  Cettiidae

4. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

grasmussen  ·  Sylviidae

5. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

6. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia

mussen  ·  Passeridae

7. Huismus  ·  Passer domesticus