2015 09 IJsland-Fair Isle-Vlissingen van Catharine en Hans Keuker  ·  45 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
2. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. IJseend  ·  Clangula hyemalis
7. Eider  ·  Somateria mollissima
8. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
9. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Krooneend  ·  Netta rufina
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Topper  ·  Aythya marila
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
17. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

18. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
19. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

20. IJsduiker  ·  Gavia immer

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

21. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

22. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

23. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

24. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria

strandlopers  ·  Scolopacidae

25. Grutto  ·  Limosa limosa
26. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
27. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
28. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

29. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
30. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
31. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
32. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
33. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
34. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

35. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

36. Smelleken  ·  Falco columbarius
37. Giervalk  ·  Falco rusticolus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

38. Raaf  ·  Corvus corax

winterkoningen  ·  Troglodytidae

39. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

40. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

41. Merel  ·  Turdus merula
42. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

43. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
44. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

45. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.