Tuinlijst van Alwin van Lubeck  ·  145 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
11. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
12. Tafeleend  ·  Aythya ferina
13. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
14. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Wintertaling  ·  Anas crecca

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

20. Holenduif  ·  Columba oenas
21. Houtduif  ·  Columba palumbus
22. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

23. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

24. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

25. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
26. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

27. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
28. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

29. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
30. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

31. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

32. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

33. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

34. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
35. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
36. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
37. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

38. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
39. Wulp  ·  Numenius arquata
40. Grutto  ·  Limosa limosa
41. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
42. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
43. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
44. Witgat  ·  Tringa ochropus
45. Bosruiter  ·  Tringa glareola
46. Tureluur  ·  Tringa totanus
47. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
48. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
49. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

50. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
51. Stormmeeuw  ·  Larus canus
52. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
53. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
54. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
55. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

56. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

57. Wespendief  ·  Pernis apivorus
58. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
59. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
60. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
61. Sperwer  ·  Accipiter nisus
62. Havik  ·  Accipiter gentilis
63. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

64. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

65. Ransuil  ·  Asio otus
66. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

67. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

68. Draaihals  ·  Jynx torquilla
69. Groene Specht  ·  Picus viridis
70. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
71. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

72. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
73. Smelleken  ·  Falco columbarius
74. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
75. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

76. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

77. Ekster  ·  Pica pica
78. Gaai  ·  Garrulus glandarius
79. Kauw  ·  Corvus monedula
80. Roek  ·  Corvus frugilegus
81. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
82. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

83. Goudhaan  ·  Regulus regulus
84. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

85. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
86. Koolmees  ·  Parus major
87. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
88. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
89. Matkop  ·  Poecile montanus
90. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

91. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

92. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
93. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
94. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

95. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

96. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
97. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
98. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
99. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

100. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
101. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
102. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
103. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

104. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

105. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
106. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
107. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
108. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

109. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

110. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

111. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

112. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

113. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

114. Beflijster  ·  Turdus torquatus
115. Merel  ·  Turdus merula
116. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
117. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
118. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
119. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
120. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
121. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
122. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
123. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
124. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
125. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca

heggenmussen  ·  Prunellidae

126. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

127. Huismus  ·  Passer domesticus
128. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

129. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
130. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
131. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
132. Boompieper  ·  Anthus trivialis
133. Graspieper  ·  Anthus pratensis
134. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

135. Keep  ·  Fringilla montifringilla
136. Vink  ·  Fringilla coelebs
137. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
138. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
139. Groenling  ·  Chloris chloris
140. Kneu  ·  Linaria cannabina
141. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
142. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
143. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
144. Putter  ·  Carduelis carduelis
145. Sijs  ·  Spinus spinus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.