Huislijst Eelde van Bart-Jan Prak  ·  124 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Slobeend  ·  Anas clypeata
12. Smient  ·  Anas penelope
13. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

14. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

15. Holenduif  ·  Columba oenas
16. Houtduif  ·  Columba palumbus
17. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

18. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

19. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

20. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

21. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

22. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

23. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
24. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

25. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

26. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

27. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

28. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
29. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

30. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
31. Wulp  ·  Numenius arquata
32. Grutto  ·  Limosa limosa
33. Witgat  ·  Tringa ochropus
34. Tureluur  ·  Tringa totanus
35. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
36. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

37. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
38. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
39. Stormmeeuw  ·  Larus canus
40. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
41. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
42. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
43. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
44. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

45. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

46. Wespendief  ·  Pernis apivorus
47. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
48. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
49. Sperwer  ·  Accipiter nisus
50. Havik  ·  Accipiter gentilis
51. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
52. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
53. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
54. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

55. Ransuil  ·  Asio otus
56. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

57. Groene Specht  ·  Picus viridis
58. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

59. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
60. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
61. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

62. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

63. Ekster  ·  Pica pica
64. Gaai  ·  Garrulus glandarius
65. Kauw  ·  Corvus monedula
66. Roek  ·  Corvus frugilegus
67. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

68. Goudhaan  ·  Regulus regulus
69. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

70. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
71. Koolmees  ·  Parus major
72. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

73. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
74. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

75. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
76. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

77. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

78. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
79. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

80. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
81. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
82. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
83. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

84. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

pestvogels  ·  Bombycillidae

85. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

86. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

87. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

88. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

89. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

90. Merel  ·  Turdus merula
91. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
92. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
93. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
94. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
95. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
96. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
97. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
98. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
99. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
100. Paapje  ·  Saxicola rubetra
101. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
102. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

103. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

104. Huismus  ·  Passer domesticus
105. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

106. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
107. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
108. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
109. Boompieper  ·  Anthus trivialis
110. Graspieper  ·  Anthus pratensis
111. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

112. Keep  ·  Fringilla montifringilla
113. Vink  ·  Fringilla coelebs
114. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
115. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
116. Groenling  ·  Chloris chloris
117. Kneu  ·  Linaria cannabina
118. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
119. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
120. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
121. Putter  ·  Carduelis carduelis
122. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

123. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
124. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.