Huislijst Eelde van Bart-Jan Prak  ·  129 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Slobeend  ·  Spatula clypeata
12. Smient  ·  Mareca penelope
13. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
14. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

15. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

16. Holenduif  ·  Columba oenas
17. Houtduif  ·  Columba palumbus
18. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

19. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

20. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

21. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

22. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

23. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

24. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
25. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

26. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

27. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

28. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

29. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
30. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
31. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

32. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
33. Wulp  ·  Numenius arquata
34. Grutto  ·  Limosa limosa
35. Witgat  ·  Tringa ochropus
36. Tureluur  ·  Tringa totanus
37. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
38. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
39. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

40. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
41. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
42. Stormmeeuw  ·  Larus canus
43. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
44. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
45. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
46. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
47. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

48. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

49. Wespendief  ·  Pernis apivorus
50. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
51. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
52. Sperwer  ·  Accipiter nisus
53. Havik  ·  Accipiter gentilis
54. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
55. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
56. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
57. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

58. Ransuil  ·  Asio otus
59. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

60. Groene Specht  ·  Picus viridis
61. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

62. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
63. Smelleken  ·  Falco columbarius
64. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
65. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

66. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

67. Ekster  ·  Pica pica
68. Gaai  ·  Garrulus glandarius
69. Kauw  ·  Corvus monedula
70. Roek  ·  Corvus frugilegus
71. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

72. Goudhaan  ·  Regulus regulus
73. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

74. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
75. Koolmees  ·  Parus major
76. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

77. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
78. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

79. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
80. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

81. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

82. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
83. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

84. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
85. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
86. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
87. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

88. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

pestvogels  ·  Bombycillidae

89. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

90. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

91. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

92. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

93. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

94. Beflijster  ·  Turdus torquatus
95. Merel  ·  Turdus merula
96. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
97. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
98. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
99. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
100. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
101. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
102. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
103. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
104. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
105. Paapje  ·  Saxicola rubetra
106. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
107. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

108. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

109. Huismus  ·  Passer domesticus
110. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

111. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
112. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
113. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
114. Boompieper  ·  Anthus trivialis
115. Graspieper  ·  Anthus pratensis
116. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

117. Keep  ·  Fringilla montifringilla
118. Vink  ·  Fringilla coelebs
119. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
120. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
121. Groenling  ·  Chloris chloris
122. Kneu  ·  Linaria cannabina
123. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
124. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
125. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
126. Putter  ·  Carduelis carduelis
127. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

128. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
129. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.