ZH fietsjaarlijst 2015 van Ies Goedbloed  ·  149 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Dwerggans  ·  Anser erythropus
11. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Krooneend  ·  Netta rufina
16. Tafeleend  ·  Aythya ferina
17. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
18. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
21. Slobeend  ·  Spatula clypeata
22. Krakeend  ·  Mareca strepera
23. Smient  ·  Mareca penelope
24. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
25. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

26. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

27. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
28. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
29. Fuut  ·  Podiceps cristatus
30. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

31. Holenduif  ·  Columba oenas
32. Houtduif  ·  Columba palumbus
33. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
34. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
35. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

36. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

37. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

38. Waterral  ·  Rallus aquaticus
39. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
40. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

41. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

42. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
43. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
44. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
45. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
46. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

47. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
48. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

49. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

50. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

51. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

52. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
53. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
54. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
55. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
56. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

57. Wulp  ·  Numenius arquata
58. Grutto  ·  Limosa limosa
59. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
60. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
61. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
62. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
63. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
64. Bosruiter  ·  Tringa glareola
65. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

66. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
67. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
68. Stormmeeuw  ·  Larus canus
69. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
70. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
71. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
72. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
73. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
74. Visdief  ·  Sterna hirundo
75. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
76. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

77. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
78. Sperwer  ·  Accipiter nisus
79. Havik  ·  Accipiter gentilis
80. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
81. Buizerd  ·  Buteo buteo
82. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

83. Ransuil  ·  Asio otus

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

84. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

85. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

86. Groene Specht  ·  Picus viridis
87. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

88. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
89. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

90. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

91. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

92. Ekster  ·  Pica pica
93. Gaai  ·  Garrulus glandarius
94. Kauw  ·  Corvus monedula
95. Roek  ·  Corvus frugilegus
96. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
97. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

98. Goudhaan  ·  Regulus regulus
99. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

100. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
101. Koolmees  ·  Parus major
102. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

103. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

104. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
105. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

106. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

107. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

108. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
109. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

110. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
111. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
112. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
113. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

114. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
115. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

116. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
117. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
118. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

119. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

120. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

121. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

122. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

123. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
124. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

125. Merel  ·  Turdus merula
126. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
127. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
128. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
129. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
130. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
131. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
132. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
133. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
134. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

135. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

136. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

137. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
138. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
139. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
140. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

141. Vink  ·  Fringilla coelebs
142. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
143. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
144. Groenling  ·  Chloris chloris
145. Kneu  ·  Linaria cannabina
146. Putter  ·  Carduelis carduelis
147. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus

gorzen  ·  Emberizidae

148. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
149. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.