Vanaf-het-balkon- Westerschans-Leiderdorp 2015 tot heden van Luuk Punt  ·  77 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
6. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
9. Krakeend  ·  Mareca strepera
10. Smient  ·  Mareca penelope
11. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

12. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

13. Houtduif  ·  Columba palumbus
14. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

15. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

16. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
17. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

18. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
19. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

20. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
21. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

22. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

23. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

24. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

25. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

26. Wulp  ·  Numenius arquata

meeuwen  ·  Laridae

27. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
28. Stormmeeuw  ·  Larus canus
29. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
30. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
31. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

32. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
33. Sperwer  ·  Accipiter nisus
34. Havik  ·  Accipiter gentilis
35. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
36. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

37. Groene Specht  ·  Picus viridis
38. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

39. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
40. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
41. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

42. Ekster  ·  Pica pica
43. Gaai  ·  Garrulus glandarius
44. Kauw  ·  Corvus monedula
45. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

46. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

47. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
48. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

49. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

50. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
51. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
52. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

53. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

54. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
55. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

56. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
57. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
58. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

59. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
60. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomkruipers  ·  Certhiidae

61. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

62. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

63. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

64. Merel  ·  Turdus merula
65. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
66. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
67. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
68. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

69. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

70. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

71. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
72. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
73. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
74. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

75. Vink  ·  Fringilla coelebs
76. Putter  ·  Carduelis carduelis
77. Sijs  ·  Spinus spinus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.