handsoortenlijst van Steven Wytema  ·  114 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
2. Grauwe Gans  ·  Anser anser
3. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
4. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
5. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
6. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

7. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

8. Holenduif  ·  Columba oenas

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

9. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

10. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

11. Waterral  ·  Rallus aquaticus
12. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
13. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
14. Meerkoet  ·  Fulica atra

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

15. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

16. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris

ibissen  ·  Threskiornithidae

17. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

18. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

19. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
20. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

21. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
22. Grutto  ·  Limosa limosa
23. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
24. Steenloper  ·  Arenaria interpres
25. Kanoet  ·  Calidris canutus
26. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
27. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
28. Witgat  ·  Tringa ochropus
29. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
30. Tureluur  ·  Tringa totanus
31. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
32. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
33. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

34. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
35. Stormmeeuw  ·  Larus canus
36. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
37. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

38. Sperwer  ·  Accipiter nisus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

39. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

40. Draaihals  ·  Jynx torquilla
41. Groene Specht  ·  Picus viridis
42. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
43. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

44. Ekster  ·  Pica pica
45. Gaai  ·  Garrulus glandarius

goudhanen  ·  Regulidae

46. Goudhaan  ·  Regulus regulus
47. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

48. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
49. Koolmees  ·  Parus major
50. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
51. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
52. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

53. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

54. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
55. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

56. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
57. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

struikzangers  ·  Cettiidae

58. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

59. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

60. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
61. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
62. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
63. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
64. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
65. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

66. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
67. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
68. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
69. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
70. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

71. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
72. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

73. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
74. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
75. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
76. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
77. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
78. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

79. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

80. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

81. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

82. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

83. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

84. Merel  ·  Turdus merula
85. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
86. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
87. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
88. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
89. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
90. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
91. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
92. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
93. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
94. Paapje  ·  Saxicola rubetra
95. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

96. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

97. Huismus  ·  Passer domesticus
98. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

99. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
100. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
101. Boompieper  ·  Anthus trivialis
102. Graspieper  ·  Anthus pratensis
103. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
104. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

105. Keep  ·  Fringilla montifringilla
106. Vink  ·  Fringilla coelebs
107. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
108. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
109. Groenling  ·  Chloris chloris
110. Kneu  ·  Linaria cannabina
111. Putter  ·  Carduelis carduelis
112. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

113. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
114. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.