Vanuit-de-tuin-lijst-Wagenmaker - Leiderdorp 1992-2014 van Luuk Punt  ·  104 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
10. Slobeend  ·  Spatula clypeata
11. Krakeend  ·  Mareca strepera
12. Smient  ·  Mareca penelope
13. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
14. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

15. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

16. Holenduif  ·  Columba oenas
17. Houtduif  ·  Columba palumbus
18. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

19. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

20. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
21. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

22. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

23. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
24. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

25. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
26. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
27. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

28. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

29. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

30. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

31. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
32. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

33. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
34. Wulp  ·  Numenius arquata
35. Grutto  ·  Limosa limosa
36. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
37. Witgat  ·  Tringa ochropus
38. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
39. Bosruiter  ·  Tringa glareola
40. Tureluur  ·  Tringa totanus
41. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
42. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

43. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
44. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
45. Stormmeeuw  ·  Larus canus
46. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
47. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
48. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
49. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

50. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

51. Wespendief  ·  Pernis apivorus
52. Dwergarend  ·  Aquila pennata
53. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
54. Sperwer  ·  Accipiter nisus
55. Havik  ·  Accipiter gentilis
56. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
57. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

58. Ransuil  ·  Asio otus
59. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

60. Groene Specht  ·  Picus viridis
61. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

62. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
63. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

64. Ekster  ·  Pica pica
65. Gaai  ·  Garrulus glandarius
66. Kauw  ·  Corvus monedula
67. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

68. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

69. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
70. Koolmees  ·  Parus major
71. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

72. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

73. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
74. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
75. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

76. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

77. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
78. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

79. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
80. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
81. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
82. Grasmus  ·  Sylvia communis

boomkruipers  ·  Certhiidae

83. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

84. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

85. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

86. Merel  ·  Turdus merula
87. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
88. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
89. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
90. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
91. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus

heggenmussen  ·  Prunellidae

92. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

93. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

94. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
95. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
96. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
97. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

98. Keep  ·  Fringilla montifringilla
99. Vink  ·  Fringilla coelebs
100. Groenling  ·  Chloris chloris
101. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
102. Putter  ·  Carduelis carduelis
103. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

104. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.