2014 10 Falsterbo van Catharine en Hans Keuker  ·  88 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Kolgans  ·  Anser albifrons
5. Eider  ·  Somateria mollissima
6. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
7. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
8. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
9. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
10. Slobeend  ·  Spatula clypeata
11. Smient  ·  Mareca penelope
12. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

13. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
14. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

15. Houtduif  ·  Columba palumbus
16. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

17. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

18. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

19. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

20. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
21. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

22. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

kluten  ·  Recurvirostridae

23. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

24. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
25. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
26. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

27. Wulp  ·  Numenius arquata
28. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
29. Kanoet  ·  Calidris canutus
30. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
31. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
32. Tureluur  ·  Tringa totanus
33. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

34. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

35. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
36. Stormmeeuw  ·  Larus canus
37. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
38. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
39. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
40. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

41. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
42. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
43. Sperwer  ·  Accipiter nisus
44. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
45. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
46. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
47. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

48. Groene Specht  ·  Picus viridis
49. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

50. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
51. Smelleken  ·  Falco columbarius
52. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
53. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

54. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

55. Ekster  ·  Pica pica
56. Gaai  ·  Garrulus glandarius
57. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
58. Kauw  ·  Corvus monedula
59. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
60. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

61. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

62. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
63. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

64. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
65. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

66. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

staartmezen  ·  Aegithalidae

67. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

68. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
69. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

winterkoningen  ·  Troglodytidae

70. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

71. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

72. Merel  ·  Turdus merula
73. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
74. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
75. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
76. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

mussen  ·  Passeridae

77. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

78. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
79. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
80. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

81. Keep  ·  Fringilla montifringilla
82. Vink  ·  Fringilla coelebs
83. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
84. Groenling  ·  Chloris chloris
85. Kneu  ·  Linaria cannabina
86. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
87. Putter  ·  Carduelis carduelis
88. Sijs  ·  Spinus spinus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.